Obrowo: oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi Zębowo – Zębówiec

Box2 Obrowo Wiadomości
fot. Magdalena Krzyżanowska/Urząd Gminy Obrowo

W ostatni czwartek dokonano uroczystego odbioru około 3 km wyremontowanej drogi powiatowej 2039C Zębowo – Zębówiec. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz powiatu: wicestarosta Michał Ramlau oraz członek zarządu Janusz Kononiuk.

Przebudowę realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Wykonane prace poprawiły stan techniczny drogi poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości do 5,5 m, przebudowę skrzyżowań i budowę peronu autobusowego oraz fragmentaryczną budowę chodnika wraz ze zjazdami.

REKLAMA

Poprzez realizację tej inwestycji podniesiono bezpieczeństwo na tej drodze. Wybudowano bariery energochłonne, balustrad, aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych z oświetleniem hybrydowym, a także wymieniono oznakowanie pionowego i dodano poziome. W zakres prac wchodziło również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do wartości 0,75 m. W projekcie zastosowano progi zwalniające przed przejściem dla pieszych w celu wymuszenia redukcji prędkości dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Droga bezpośrednio przylega do drogi powiatowej nr 2037C przy jednoczesnym połączeniu z drogą krajową nr 10. Zapewnia dojazd pośrednio do terenów inwestycyjnych położonych na terenie gminy Obrowo (wzdłuż drogi krajowej nr 10), a bezpośrednio pozwala mieszkańcom odjechać do szkoły podstawowej i ośrodka zdrowia w Zębowie. Nieopodal drogi powiatowej 2039C znajduje się świetlica wiejska w Zębowie.

Inwestycję zakończono 27 listopada. Jej wartość brutto to 2 170 494,73 zł. Była ona realizowana ze środków własnych powiatu z udziałem finansowym gminy Obrowo.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *