O rozwoju sołectw, modernizacjach i powietrzu. Sołtysi z gminy Lubicz spotkali się z wójtem

Box2 Lubicz Wiadomości
Fot. nadesłane

Sołtysi gminy Lubicz po raz pierwszy spotkali się z nowym wójtem Markiem Nicewiczem. Wspólnie omówili m.in. przebieg przyszłorocznych zebrań wiejskich, terminarz wywozu odpadów, a także poruszyli problem zanieczyszczenia powietrza. Włodarze sołectw zgłosili również kilkadziesiąt wniosków, dotyczących głównie chodników, dróg i lamp.

Podczas spotkania wójt Marek Nicewicz zapowiedział, że przyszłoroczne zebrania wiejskie zostaną zorganizowane w lutym. Wskazał również konkretne terminy.

REKLAMA

– Chciałbym, aby w jednym dniu było tylko jedno zebranie – mówił. – Każde rozpocznie się o tej samej godzinie, czyli o 18 – tak, aby mieszkańcy mogli na nie zdążyć po pracy.

Dorota Kamińska, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami przedstawiła nowe, obowiązujące od stycznia 2019 r., zasady segregacji śmieci.

Rozmawiano także o problemach związanych z zanieczyszczaniem powietrza. Zastępca wójta Wojciech Rakowiecki przypomniał, że kilka dni temu gmina uruchomiła adres mailowy stop.smog@lubicz.pl, pod który można zgłaszać wszelkie zachowania mające negatywny wpływ na środowisko.

Sekretarz gminy Teresa Gryciuk poinformowała o zmianach, które czekają na mieszkańców i sołtysów w 2019 r. Podkreślała m.in. o konieczności aktualizacji statutów sołectw i możliwości rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poprosiła o informowanie GOPS-u o osobach bezdomnych, przekazała informacje dla rolników o pryszczycy, a także o przyszłorocznym programie profilaktycznym dotyczącym raka jelita grubego.

Sołtysi przekazali wójtowi wnioski w sprawie postawienia na ich terenie lamp, modernizacji lub budowy placów zabaw, dróg, chodników, ścieżki rowerowej i komunikacji publicznej.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *