O krok przed innymi. Historyczna decyzja radnych z Łysomic

Box2 Łysomice Wiadomości
Uchwały zostały podjęte na zdalnej sesji Rady Gminy w dniu 17 kwietnia. Fot. nadesłane

Gmina Łysomice zdecydowała się zwolnić przedsiębiorców z płacenia podatku od nieruchomości w kwietniu, maju i czerwcu. Chodzi o osoby, które nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z powodu epidemii COVID-19. Radni z Łysomic byli pierwszymi, którzy podjęli taki krok na terenie powiatu toruńskiego.

Przepisy tarczy antykryzysowej uprawniły samorządy gminne do podejmowania uchwał w sprawie zwolnień i przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości. Włodarze Łysomic, jako pierwsi w powiecie toruńskim, zdecydowali się skorzystać z nowych uprawnień. W piątek 17 kwietnia została w tej sprawie zwołana XVIII sesja Rady Gminy.

REKLAMA

To była wyjątkowa sesja Rady Gminy, ponieważ odbywała się zdalnie, aby zachować wszystkie niezbędne przepisy bezpieczeństwa – mówi Piotr Kowal, wójt gminy Łysomice. – Rada Gminy Łysomice podjęła na niej pierwsze dwie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

Pierwsza podjęta w tym dniu uchwała Rady Gminy Łysomice dotyczy zwolnień gruntów, budynków i budowli od podatku od nieruchomości. 

Takim zwolnieniem zostaną objęci przedsiębiorcy, wobec których wprowadzono zakaz działalności z powodu epidemii koronawirusa – tłumaczy Robert Kożuchowski, przewodniczący Rady Gminy Łysomice. – Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy podatku należnego za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

Uchwała precyzuje rodzaje działalności, które będą mogły zostać zwolnione z podatku. Chodzi tutaj przede wszystkim o branżę gastronomiczną. Co ważne, restauratorzy, działający w formie usługi na dowóz, także mogą wnioskować o wsparcie. Podobnie sprawa wygląda z branżą eventową, czyli związaną z organizacją, promocją i zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, spotkania, wystawy, kongresy czy konferencje. Przyjęta uchwała obejmuje także branżę twórczą, związaną ze zbiorowymi formami kultury i rozrywki, oraz branżę sportową i rekreacyjną, czyli działalność klubów sportowych, klubów fitness, siłowni czy basenów. Zwolnieni od podatku będą także przedsiębiorcy zajmujący się działalnością związaną z projekcją filmów, konsumpcją i podawaniem napojów, fryzjerstwem i zabiegami kosmetycznymi i usługami hotelarskimi. W końcu na wsparcie w takiej formie mogą też liczyć biblioteki, archiwa i muzea. 

Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika odpowiedniego wniosku i formularza – zaznacza Robert Kożuchowski.

Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać w formie elektronicznej ze strony Urzędu Gminy Łysomice i odesłać wypełnione na adres e-mail: przedsiębiorca@lysomice.pl. 

Druga przyjęta uchwała dotyczy przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości dla wskazanych grup przedsiębiorców. Chodzi o takie osoby, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ten rodzaj wsparcia obejmuje przedsiębiorców, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności, ale którzy mimo tego i tak odnotowali znaczne straty finansowe. 

Terminy płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec zostały przedłużone dla takich przedsiębiorców do 30 września – wyjaśnia Robert Kożuchowski.

Przedsiębiorcy muszą wykazać spadek obrotów gospodarczych w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Spadek przychodów musi wynosić min. 25 proc. W tym przypadku przedsiębiorca także zobowiązany jest wypełnić odpowiedni wniosek i formularz, a następnie wysłać je na podany wcześniej adres e-mail.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *