Nowy sprzęt dla uczniów. Gmina Obrowo pozyskała 105 tys. zł z projektu “Zdalna Szkoła Plus”

Box2 Obrowo
fot. Maria Symchych

Gmina Obrowo pozyskała 105 tys. zł na zakup komputerów oraz tabletów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus”. W puli środków rządowego projektu będącego częścią programu Polska Cyfrowa przygotowano łącznie ponad 182 mln zł. Projekt realizowany jest przy wsparciu funduszy unijnych.

Dzięki uzyskanym środkom, gminie Obrowo udało się zakupić 38 komputerów i 4 tablety, które stanowią wsparcie dla uczniów szkół z terenu gminy. Dzięki temu, wielu z nich nie zostanie odciętych od możliwości nauki w czasie epidemii, kiedy obowiązkowe stało się zdalne nauczanie. Program Polska Cyfrowa ma na celu m.in. walkę z wykluczeniem cyfrowym, eliminując różnice w dostępie do sprzętu. Uruchomiony przy programie projekt “Zdalna Szkoła Plus” skierowany jest przede wszystkim do pomocy tym rodzinom, których stan zamożności oraz wielodzietność może powodować takie ograniczenia. Dzięki wsparciu, gmina zapewniła uczniom ze swojego terenu możliwość nie tylko czynnego brania udziału w e-lekcjach, ale i nadrobienia ewentualnych zaległości.

REKLAMA

– Za pozyskane pieniądze kupiliśmy kolejne komputery dla dzieci z naszej gminy: 38 laptopów i 4 tablety. Sprzęt posiada dostęp do internetu – mówi wójt gminy Andrzej Wieczyński.

Decyzja o tym, do których uczniów trafił sprzęt komputerowy należała do dyrektorów szkół, z którymi uzgadniane było dokonywanie jego zakupu. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys. rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci, w trudnej sytuacji materialnej. To właśnie im dedykowana jest “Zdalna Szkoła Plus”, która jest bezpośrednią kontynuacją wcześniejszego programu “Zdalna Szkoła”. 

Program realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Pełna nazwa projektu grantowego brzmi “Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt cieszy się dużą popularnością wśród samorządów. Mogły one zabiegać o środki w przedziale od 35 do 165 tys. zł, przy czym wysokość kwoty ustalana była na podstawie liczby zamieszkałych na terenie gminy rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci. 105 tys. zł dla gminy Obrowo to duże wsparcie dla lokalnej edukacji. Z udziału w projekcie cieszą się jednak nie tylko samorządowcy, ale przede wszystkim uczniowie i ich rodzice, bo to oni najbardziej zyskają na staraniach gminy o środki na nowy sprzęt. Warto przypomnieć, że to nie jedyne działania gminy w trosce o edukację. Niedługo po decyzji rządu o zamknięciu szkół powstał KOLO – Katalog Obrowskich Lekcji Online, przygotowany na potrzeby zdalnego nauczania.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *