Nowy sprzęt dla OSP Toporzysko i OSP Pędzewo

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
Fot. nadesłane

Bez odpowiedniego sprzętu nie mogliby sprawnie wykonywać swoich działań. Gmina Zławieś Wielka, dzięki środkom własnym i dotacjom zewnętrznym, stara się w związku z tym na bieżąco doposażyć jednostki OSP w niezbędne wyposażenie. Ostatnie zakupy nie byłyby możliwe bez osobistego zaangażowania posła Mariusza Kałużnego.

Nie tylko zapobiegają pożarom, ale także dbają o ochronę środowiska, biorą udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie klęsk i zagrożeń ekologicznych oraz działają na rzecz lokalnej społeczności. Ochotnicze Straże Pożarne pełnią bardzo ważną rolę w każdej gminie. Nie mogłyby jednak pełnić swoich zadań, gdyby nie odpowiedni sprzęt. Dwie jednostki z gminy Zławieś Wielka – OSP Toporzysko i OSP Pędzewo – zostały niedawno doposażone z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

REKLAMA

– Otrzymanie dotacji nie byłoby możliwe, gdyby nie osobiste zaangażowanie posła Mariusza Kałużnego – mówi Karolina Majewska-Rygielska, koordynator projektu. – Gmina Zławieś Wielka 17 listopada zeszłego roku podpisała umowę na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Toporzysko i OSP Pędzewo.

Udało się pozyskać łącznie 160 tys. zł dotacji. Samorząd gminny zabezpieczył wkład własny w wysokości 1,6 tys. zł. Na dostarczenie sprzętu ogłoszono zamówienie publiczne. Zwycięzcą przetargu okazało się Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Sprzęt-Poż”. W ramach przyznanych środków i wkładu własnego zakupiono sprzęt ratownictwa technicznego (ciężki zestaw hydrauliczny), umundurowanie, sprzęt przeciwpożarowy oraz sprzęt do ratownictwa wodnego. Uroczyste przekazanie sprzętu nastąpiło 11 lutego 2021 r. w siedzibie OSP Toporzysko. Uczestniczyli w nim zastępca wójta gminy Zławieś Wielka Krzysztof Rak, dyrektor biura poselskiego Mariusza Kałużnego Adam Galus oraz prezes Zarządu Gminnego OSP Robert Babiarz. Jednostki OSP Pędzewo i OSP KSRG Toporzysko wyraziły podziękowania dla posła Mariusza Kałużnego za zaangażowanie w pozyskanie dotacji.

– Otrzymany sprzęt pozwoli na skuteczne ratowanie życia ludzkiego i mienia oraz zwiększy wartość bojową jednostek – podkreśla Karolina Majewska-Rygielska.

Planowana jest także wymiana jednego z samochodów pożarniczych z OSP Toporzysko.

– Nasze jednostki są bardzo dobrze wyposażone, a wszelkie naprawy lub wymiana sprzętu dokonywane są na bieżąco. Wszystkie remizy na terenie gminy przeszły gruntowne remonty, co umożliwiło stworzenie niezbędnego zaplecza socjalnego, z którego druhowie korzystają chociażby po udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych – podkreśla Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.

Gminne jednostki OSP są nie tylko dobrze wyposażone, ale także bardzo aktywne. Łączna liczba wyjazdów do zdarzeń w zeszłym roku to ponad 270. OSP Łążyn wyjeżdżało najczęściej, bo aż 98 razy. Zaraz za nimi jest OSP Toporzysko z 75 wyjazdami, a potem OSP Pędzewo – 34 wyjazdy, OSP Zławieś Mała – 22 wyjazdy, OSP Rzęczkowo – 18 wyjazdów oraz OSP Skłudzewo – 12 wyjazdów i podobnie OSP Siemoń – 12 wyjazdów. Strażacy ochotnicy w dalszym ciągu biorą też czynny udział w walce z koronawirusem, wykonując m.in. dezynfekcje pomieszczeń i sprzętów. Druhowie jasno deklarują, że zawsze są gotowi do działania.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *