Nowe świadczenia dla osób niepełnosprawnych

Box2 Wiadomości
fot. ZUS.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 października 2019 r. wprowadzi w życie ustawę o świadczeniach uzupełniających, czyli tzw. 500+ dla osób, które niezdolne są do samodzielnego życia i funkcjonowania.

Nowy program ZUS skierowany jest do osób pełnoletnich, które nie otrzymują świadczeń finansowych ze środków publicznych lub gdy ich łączna wysokość nie przekracza 1600 zł brutto. Aby otrzymać pieniądze, należy przedstawić orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie wydane przed 1 września 1997 r. mówiące o zaliczeniu osoby do I grupy inwalidów (jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo) lub: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

REKLAMA

Wniosek na świadczenie może być złożony wyłącznie przez osobę uprawnioną, czyli ubiegającą się o świadczenia, lub przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. W przypadku posiadania nieważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, które wydawane jest przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed składaniem wniosku, a także należy dołączyć informację o miejscu leczenia OL-9A, dokumentację medyczną lub inne dokumenty związane ze stanem zdrowia, które mogą mieć wpływ na wydanie świadczenia. Osoby, które posiadają jedynie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przeciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy będą mogły wstąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji razem z wnioskiem o świadczenia do ZUS-u.

Dla osób otrzymujących świadczenie emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS lub KRUS, stałe zasiłki itp., których łączna kwota nie przekracza 1100 zł brutto, świadczenie uzupełniające wyniesie 500 zł miesięcznie. Dla osób, które przekroczą próg 1100 zł, ale nie przekroczą 1600 zł, kwota świadczenia zostanie obliczona jako różnica od łącznej kwoty otrzymywanych świadczeń do 1600 zł brutto.

Wnioski składać będzie można od 1 października 2019 r. Dodatek będzie przyznawany od miesiąca, w którym został złożony prawidłowo wypełniony wniosek. Można go złożyć w oddziałach ZUS, KRUS lub innej instytucji, która wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *