Nowe możliwości dla posiadaczy zwierząt gospodarskich

ARiMR Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Portal IRZplus jest aplikacją udostępnioną w 2018 roku przez ARiMR posiadaczom zwierząt gospodarskich. Umożliwia składanie zgłoszeń zwierzęcych w formie elektronicznej bezpośrednio do Systemu IRZ.

Pod adresem www.arimr.gov.pl w zakładce IRZ można przeglądać dane dotyczące siedzib stad, zwierząt w siedzibach stada oraz zdarzeń zwierzęcych zgłoszonych przez użytkownika Portalu. Informacje są aktualizowane co 24 h – co oznacza, że dane wprowadzone jednego dnia powinny być widoczne w ramach przeglądu w dniu następnym po przetworzeniu informacji przez system ARiMR.

REKLAMA

Aby korzystać z Portalu IRZplus należy założyć konto użytkownika Portalu, a następnie zalogować się na stronie internetowej (https://irz.arimr.gov.pl) loginem i hasłem uzyskanym z ARiMR w procesie nadawania uprawnień. Osoby fizyczne mogą zalogować się przy użyciu loginu i hasła do aplikacji eWniosek.

Portal IRZplus umożliwia wgląd do danych swojej siedziby stada, przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada, przegląd zgłoszonych zdarzeń, składanie zgłoszeń informujących ARiMR o przemieszczeniach zwierząt, składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów, zamawianie duplikatów paszportów dla bydła, podgląd złożonych przez siebie dyspozycji, import danych z komputera użytkownika, eksport danych z Portalu IRZplus, wydruki przeglądanych danych w Portalu, zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy i jego zmiany, przegląd rejestru posiadanych loch w siedzibie stada.

Składanie zgłoszeń to podstawowa funkcja aplikacji Portalu IRZplus. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, który trzeba uzupełnić analogicznie jak w wersji papierowej. Mechanizmem weryfikującym poprawność i kompletność wprowadzanych danych jest przycisk „Weryfikuj”. Jego użycie powoduje wstępne sprawdzenie poprawności wypełnienia wymaganych pól formularza. W przypadku wystąpienia błędów, Portal IRZplus wyświetli ich listę. Zatwierdzenie wypełnionego formularza jest równoznaczne z wysłaniem dyspozycji zgłoszenia. Co istotne, dopiero status sprawy „Rozpatrzona pozytywnie” oznacza, że zgłoszenie zostało zatwierdzone w systemie ARiMR.

Liczba użytkowników Portalu IRZplus składających dyspozycje rośnie w kolejnych latach. W 2018 było ich 21 144, a w 2020 roku jest ich już ponad 90 tys.  

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.