Nowe laptopy i tablety trafią do uczniów szkół podstawowych z gminy Chełmża

Box2 Gmina Chełmża Wiadomości
fot. Shutterstock

Gmina Chełmża dołączyła do rządowego projektu „Zdalna Szkoła”, dzięki któremu udało się pozyskać środki na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych. Z nowych nabytków skorzystają zwłaszcza ci uczniowie, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych.

Projekt „Zdalna Szkoła” ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym wśród uczniów, dla których zdalne nauczanie stało się obowiązkiem. Będą oni korzystać z zakupionego sprzętu, który po zakończeniu epidemii wróci do szkół i będzie znajdował się na ich wyposażeniu. Sam projekt jest częścią Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”, zakładającego m.in. wyrównanie szans w dostępie do technologii. „Zdalna Szkoła” skierowana jest przede wszystkim do uczniów z rodzin wielodzietnych, których sytuacja materialna może powodować problemy w kształceniu na odległość. 

REKLAMA

Gminie Chełmża w ramach dofinansowania udało się pozyskać 60 tys. zł. Dzięki takiej kwocie możliwe było zakupienie 22 laptopów oraz 5 tabletów. Ze sprzętu korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzywnie, Szkoły Podstawowej w Kończewicach i Szkoły Podstawowej w Zelgnie. 

Pomoce dydaktyczne zostały dokładnie 20 kwietnia br. przekazane do szkół, a następnie wypożyczone najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, aby wesprzeć zdalną naukę – informuje kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża Katarzyna Podlaszewska.

To jednak dopiero pierwszy etap. „Zdalna Szkoła” doczekała się bowiem kontynuacji. Projekt „Zdalna Szkoła Plus” jest odpowiedzią na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie wśród uczniów. Gmina Chełmża również tutaj ubiega się o wsparcie finansowe, które pozwoli na objęcie dostępem do komputera większej grupy potrzebujących uczniów. 

Gmina Chełmża jeszcze w maju złożyła wniosek do kolejnej edycji Programu „Zdalna Szkoła Plus” na kwotę 75 tys. zł. W przypadku przyznania grantu dla wszystkich czterech szkół podstawowych zostanie kupionych 28 nowych laptopów oraz 5 tabletów – dodaje Katarzyna Podlaszewska. 

Wszystko wskazuje więc na to, że uczniowie do dyspozycji będą mieć więcej sprzętu. Pula środków przeznaczonych do rozdysponowania w programie „Zdalna Szkoła Plus” wynosi ponad 182 mln zł, na które składają się fundusze unijne. Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie w przedziale od 35 do 165 tys. zł. Przydział środków uzależniony jest od uprawnionej do wsparcia liczby rodzin, które zamieszkują teren danej gminy. Samo złożenie wniosku równoznaczne jest z otrzymaniem dofinansowania, dlatego to, że kolejne laptopy i tablety trafią do uczniów z gminy Chełmża, jest pewne. Dzięki temu wsparciu może udać się uniknąć zaległości, jakie mogliby nabrać w nauce ci, którzy dostęp do sprzętu mają ograniczony.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *