Nowe grupy producentów rolnych mogą liczyć nawet na 100 tys. euro wsparcia

ARiMR
fot. Pixabay

Nabór wniosków rozpocznie się 19 czerwca. Pomoc z PROW 2014-2020 przyznawana będzie przez okres pierwszych 5 lat działania grupy producentów. Wysokość wsparcia uzależniona będzie od przychodów netto ze sprzedaży produktów.

Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych, które zostały uznane od 1 czerwca 2019 r.

W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo – informuje Monika Galińska, spec. ds. Informacji i Promocji w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR.

Do grupy mogą należeć producenci jednego produktu lub grupy produktów. Muszą to być jednak osoby fizyczne, które nie były wcześniej członkami grupy, tworzonej ze względu na ten sam produkt, która otrzymała wsparcie unijne na rozpoczęcie działalności. Do grupy nie mogą należeć małżonkowie, jeżeli nie mają rozdzielności majątkowej. Warunkiem przyznania wsparcia jest także deklaracja realizacji planu biznesowego w okresie 5 lat.

Wysokość środków finansowych, przekazywanych każdego roku, uzależniona jest od przychodów netto ze sprzedaży produktu lub grupy produktów (10 proc. przychodów w pierwszym roku i w kolejnych 9 proc, 8 proc., 7 proc. i 6 proc.). Wsparcie wypłacane jest przez okres 5 lat, liczonych od momentu uznania grupy.

Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia – zaznacza Monika Galińska.

Co ważne, odbiorcami produktów nie mogą być członkowie rodzin producentów. Wsparcia nie mogą otrzymać producenci, zajmujący się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 771 aktywnych grup producentów rolnych – dodaje Monika Galińska.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *