Nowa nazwa ronda w Brzeźnie. Tak wyglądała uroczystość [ZDJĘCIA]

Box1 Fotogalerie Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Od dziś rondo na drodze krajowej nr 15 w Brzeźnie nosi nazwę Ronda Solidarności Rolników Indywidualnych. Odsłonięcie tablicy z nową nazwą odbyło się w 42. rocznicę powstania niezależnego ruchu chłopskiego. 

W uroczystości uczestniczyli m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, marszałek województwa Piotr Całbecki, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, starosta toruński Marek Olszewski, ks. biskup Andrzej Suski oraz wójt i radni gminy Lubicz, a także przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Jan Wyrowiński oraz przewodniczący ds. upamiętnienia działalności NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” Michał Grabianka.

REKLAMA

– To bardzo dobrze, że upamiętniamy naszych bohaterów. Chłopskich bohaterów. Tych, którzy w czasach, kiedy wystąpienie przeciwko władzy było gestem odwagi, szczególnie ze strony rolników, którzy ryzykowali znacznie więcej niż pracownicy w mieście. Ryzykowali nie tylko utratą pracy, ale i swojego gospodarstwa. Byli narażeni na utratę dorobku pokoleń – podkreślał w swoim wystąpieniu minister Jan Krzysztof Ardanowski. 

– To wielki zaszczyt, także dla mieszkańców powiatu toruńskiego, że to rondo będzie nosiło od dziś tak zaszczytne imię solidarności rolniczej – mówił z kolei starosta Marek Olszewski. – Miałem zaszczyt poznać ludzi, którzy tworzyli na tym terenie rolniczą “Solidarność”. Niektórzy już nie żyją, niektórzy są tu obecni. Spoglądałem na nich wtedy z wielkim podziwem, dlatego, że w rzeczywistości lat 80. to nie były żarty, mówić władzy “nie”. 

– “Solidarność” rolnicza jest wyjątkową organizacją, ponieważ skupiała aspiracje wolnościowe Polaków, wyrażone w trudzie pracy chłopa polskiego. Jego przywiązanie do niepodległości i wolności wyraża się poprzez zachowanie własności struktury rolnej, tak trudnej do utrzymania w systemie komunistycznym dawnego bloku sowieckiego, w którym się znaleźliśmy. W dużej mierze dzięki postawie polskiego chłopa zachowaliśmy poczucie własności, niezależności i wolności – przekonywał marszałek Piotr Całbecki.

W trakcie uroczystości zaangażowani w działalność rolniczej “Solidarności” otrzymali z rąk wojewody Mikołaja Bogdanowicza odznaczenia państwowe. Marszałek Piotr Całbecki wręczył pamiątkowy medal, wybity z okazji stulecia powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski, Michałowi Grabiance, zasłużonemu dla powstania NSZZ Rolników Indywidualnych. Medal dedykowany jest ludziom, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla wolności. 

– Dziś jest wyjątkowa okoliczność, by wyróżnić tym medalem pana Michała Grabiankę, który jest działaczem chłopskim, wspierającym chłopów od niepamiętnych czasów. Wtedy angażował się jako współtwórca wolnych związków zawodowych rolników indywidualnych “Solidarność” – mówił marszałek. – Trzeba oddawać cześć tym, dzięki którym możemy zagospodarować dzisiaj wolność, o którą walczyły jeszcze pokolenia sprzed odzyskania niepodległości przed stu laty, a potem na przestrzeni czy to II Wojny Światowej, czy też niewoli komunistycznej. O tej wolności nie zapomnimy. 

Uhonorowany Michał Grabianka opowiedział o historii chłopskiej “Solidarności” i zmaganiach z komunistyczną władzą. Wspominał początki, sięgające jeszcze lat 70. XX wieku i pierwsze powstałe komitety samoobrony chłopskiej w Radomiu, Rzeszowie i na lubelszczyźnie. Przypomniał powody, dla których chłopi zdecydowali się stawić opór władzy.

– Związek walczył przede wszystkim o prawo do ziemi. Komuna nie dawała rolnikom prawa własności – przypominał Michał Grabianka. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00. Od teraz zmierzając drogą krajową nr 15 w Brzeźnie będziemy mogli przejechać Rondem Solidarności Rolników Indywidualnych.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *