Niewątpliwy skok cywilizacyjny. 30 lat samorządu w Łubiance

Box1 Łubianka Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Samorząd Łubianki świętuje swój jubileusz. Ostatnie 30 lat to czas prężnego rozwoju gminy. Przeskok od czerpania wody ze studni do nowoczesnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, nowych i zmodernizowanych szkół oraz 57 km ulepszonych dróg gminnych. 

27 maja 1990 r. wyłoniono pierwszą Radę Gminy Łubianka, na której czele stanął Jan Sierocki. 15 czerwca 1990 r. stanowisko wójta Łubianki objął Jerzy Zająkała, który pełni tę funkcję nieprzerwanie do dzisiaj. Na przestrzeni ostatnich 30 lat gmina zmieniła się nie do poznania. Na początku lat 90. po jej terenie można było poruszać się tylko drogami polnymi i żużlowymi. Jedynie drogi wojewódzkie oraz jedna ulica w Łubiance miały ulepszoną nawierzchnię. Zaledwie 17 proc. mieszkańców miało dostęp do wody z gminnych wodociągów.

REKLAMA

Pozostali korzystali z własnych studni lub dowozili wodę z punktów czerpalnych – wspomina Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka.

W tym czasie na terenie całej gminy było jedynie 48 telefonów. Funkcjonujące w tamtych czasach szkoły nie miały toalet z bieżącą wodą oraz sal gimnastycznych. Po wielu latach inwestycji już ponad 57 km (ze 160 km) dróg gminnych posiada nawierzchnię asfaltową lub brukową. W ciągu jedenastu ostatnich lat pojawiło się także 47 km dróg pieszo-rowerowych. Na przełomie lat 1991/1992 samorząd zainstalował 110 km kablowej sieci telefonicznej, co pozwoliło zwiększyć liczbę telefonów stacjonarnych w 1998 r. do tysiąca.

Dzisiaj, kiedy w każdym domu jest kilka telefonów komórkowych, pewnie te ilości nie robią wrażenia, ale wówczas był to niewątpliwy skok cywilizacyjny – opowiada Jerzy Zająkała.

Kolejnym sukcesem samorządu było stworzenie sieci wodociągowej. Już w 1994 r., dzięki wsparciu z Kościelnej Fundacji Wspomagania Zaopatrzenia Wsi w Wodę, udało się podłączyć do sieci 100 proc. posesji w gminie. W 1995 r. rozpoczęła się budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Przecznie. Gmina wybudowała także ok. 600 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Z sieci kanalizacyjnej korzysta już 76 proc. mieszkańców gminy. Jednym z największych wyzwań dla samorządu była jednak budowa i modernizacja budynków szkolnych.

Gmina przejęła prowadzenie szkół już 1 września 1991 r., jako druga gmina w ówczesnym województwie toruńskim – tłumaczy Jerzy Zająkała. – W 1993 r. wybudowaliśmy pierwszą salę gimnastyczną, potem kolejne, a w następnych latach wszystkie szkoły zostały zmodernizowane, powstała także nowa szkoła w Pigży.

Łącznie obiektów sportowo-rekreacyjnych jest na terenie gminy aż 37. To m.in. Gminny Park Kultury z amfiteatrem. Chlubą samorządu jest także Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance. Gmina dumna jest także z przyjęcia w 1999 r. przez Jana Pawła II godności Honorowego Obywatela Gminy Łubianka. 

Od lat gmina uznawana jest za najbezpieczniejszą w powiecie toruńskim. To zasługa nie tylko miejskiej policji, ale też straży gminnej i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. To nie wszystkie sfery, w których gmina przoduje.

Gmina Łubianka była od 2009 r. i pozostaje obecnie liderem w zakresie budowy obiektów z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Wybudowaliśmy ok. 800 instalacji OZE. Dzięki tym inwestycjom nastąpiło znaczne zmniejszenie emisji CO2, a środowisko naturalne staje się jeszcze bardziej przyjazne ludziom – wyjaśnia Jerzy Zająkała.

Włodarze nie zamierzają jednak spocząć na laurach i przyznają, że jeszcze nie wszystkie oczekiwania mieszkańców zostały spełnione. Zapewniają przy tym, że dążenie do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności będzie ich priorytetem w najbliższej przyszłości.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *