Nielegalne składowisko odpadów w Witowężu znika [ZDJĘCIA]

Box1 Czernikowo Powiat toruński
Fot. Starostwo Powiatowe Toruń

Kolejne odpady składowane na terenie firmy SGR Bio-Plast w Witowężu zostały usunięte i trafiły na toruńskie wysypisko śmieci. Działania te sfinansowało Starostwo Powiatowe w Toruniu. Za usunięcie pozostałych śmieci odpowiada gmina Czernikowo.

O sprawie nielegalnego wysypiska poinformowali nas mieszkańcy wsi. Problem terenu zbieranych i magazynowanych odpadów w miejscowości Witowąż ciągnie się od 2016 r. Zezwolenie na czasowe magazynowanie odpadów wydane zostało przez ówczesnego starostę toruńskiego w oparciu o przepisy obowiązującej wtedy ustawy o odpadach. Jak wykazały kontrole starosty i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, gromadzenie odpadów wykraczało poza rodzaje wskazane w zezwoleniu oraz z naruszeniem jego warunków. Zezwolenie na zbieranie odpadów zostało w trybie administracyjnym cofnięte z nakazem ich usunięcia, a sprawa nielegalnego i niezgodnego z prawem działania Spółdzielni przekazana do prokuratury. Pod koniec roku, ze względu na brak działań ze strony podmiotu, powiat zdecydował o usunięciu odpadów, w trybie wykonania zstępczego i egzekucji administracyjnej.

REKLAMA

Do tej pory tych działań właściciela nie udało się wyegzekwować. Starostwo Powiatowe w Toruniu sprzątanie rozpoczęło we wrześniu 2018 r. Wtedy udało się wywieźć 280 ton odpadów. 10 czerwca, w kolejnym etapie, usunięto 110 ton.

– Pozostałe na placu śmieci usunie gmina Czernikowo – wyjaśnia członek Zarządu Powiatu Janusz Kononiuk.

Cała operacja kosztowała powiat ok. 100 tys. zł. Procedura odzyskiwania pieniędzy od właściciela przedsiębiorstwa już ruszyła. Szansę na to, że środki zostaną zwrócone są jednak niewielkie.

– W administracji publicznej zdarza się, że musimy podjąć pewne działania bez względu na koszty. – podsumowuje Janusz Kononiuk i dodaje – Najważniejsze, że to dzikie wysypisko powoli znika.

W lipcu 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące składowania i przetwarzania odpadów. Znowelizowana ustawa o odpadach nakłada na właściciela firmy gospodarującej odpadami obowiązek zabezpieczenia roszczeń na wypadek nie wywiązania się z umowy i ewentualnego wykonawstwa zastępczego. Zaostrzono także system kontroli oraz nadzór straży pożarnej i zwiększono kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów. Dla każdej firmy gospodarującej odpadami musi powstać operat przeciwpożarowy opracowany przez specjalistę do spraw zabezpieczeń ppoż. Dokument ten zawiera opis miejsca i rodzaju składowanych odpadów oraz sposobu gospodarowania nimi oraz analizę niezbędnych w takim przypadku zabezpieczeń i środków ochrony przeciwpożarowej. Firmy mają rok na dostosowanie się do nowych wymogów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *