„Nie lękajcie się!” oraz „Moi bliscy w trosce o miasto i jego rozwój” – Biblioteka w Chełmży organizuje dwa wyjątkowe konkursy

Box2 Chełmża Kultura
Fot. Łukasz Piecyk

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży zaprasza do wzięcia udziału w przygotowanych przez siebie konkursach, których tematyka spodobać się może nie tylko mieszkańcom miasta. Do wygrania m.in. nagrody pieniężne.

Wyjątkową inicjatywą jest konkurs poświęcony sylwetce papieża Polaka. „Nie lękajcie się!” został zorganizowany z okazji ogłoszenia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział?

REKLAMA

O tym, jak ważną rolę pełni Jan Paweł II w sercach Polaków, nie trzeba nikogo przekonywać. Poświęcony jego osobie konkurs będzie okazją do refleksji i wspomnienia tej wybitnej postaci. 

Aby przystąpić do konkursu, należy napisać pracę poświęconą Janowi Pawłowi II. Prace powinny mieć formę spisanych elektronicznie wspomnień i refleksji związanych z Janem Pawłem II. Można je wzbogacić ilustracjami, fotografiami czy rysunkami. Praca konkursowa powinna zawierać tytuł, tekst właściwy (który nie może przekraczać 9 tys. znaków) oraz znak graficzny lub tekstowy uczestnika konkursu. Prace należy dostarczać do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży drogą elektroniczną na adres ipowiat@pimbp.pl. W wersji papierowej natomiast konieczne jest dostarczenie podpisanego oświadczenia o akceptacji warunków konkursu, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Swoje prace składać można nie później niż do 10 listopada. W konkursie udziału nie mogą wziąć pracownicy bibliotek publicznych. Zgłaszając swoją pracę, zgadzamy się jednocześnie na jej nieodpłatną publikację. O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani pocztą lub telefonicznie.

Rok 2020 ustanowiony został rokiem Jana Pawła II. 18 maja obchodziliśmy setną rocznicę urodzin papieża Polaka, jest to więc wyjątkowy czas – doskonały, by uczcić jego pamięć, m.in. przystępując do wspomnianego konkursu. Może się to okazać inspiracją do refleksji nad wpływem pontyfikatu Jana Pawła II na osobiste przeżycia.

Regulamin konkursu i oświadczenie o zezwoleniu na wykorzystanie pracy można znaleźć na stronie internetowej chełmżyńskiej biblioteki www.pimbp.pl w zakładce „konkursy”. To jednak nie wszystko, co PiMBP przygotowała, jeśli chodzi o konkursy. Do wygrania atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

„Moi bliscy w trosce o miasto i jego rozwój” to konkurs pod patronatem burmistrza Chełmży Jerzego Czerwińskiego. Celem inicjatywy jest przybliżenie mieszkańcom sylwetek osób zasłużonych dla miasta, z podkreśleniem wartości, jaką ma praca na rzecz swojej małej ojczyzny. W tym przypadku prace konkursowe mogą być dowolną formą wypowiedzi literackiej, wzbogaconej o ilustracje, fotografie czy rysunki. Udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Prace można oddawać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Praca wysłana w formie elektronicznej nie może przekraczać 9 tys. znaków ze spacjami, natomiast pisana ręcznie – 6 stron. Do 5 października można przesyłać swoje prace na adres pimbp@pimbp.pl. W przypadku dostarczenia ich w wersji papierowej, termin składania mija 20 października. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na listopad, ale o dokładnym terminie uczestnicy powiadomieni zostaną telefonicznie lub pocztą. 

Za wygraną w konkursie przysługuje nagroda w postaci 500 zł. Drugie i trzecie miejsce nagrodzone zostaną kolejno kwotami 300 zł oraz 200 zł. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy i potrzebne oświadczenia dostępne są na stronie www.pimbp.pl w zakładce „konkursy”.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *