Nawet 40 mln zł. Tyle mogą otrzymać w tym roku Koła Gospodyń Wiejskich

ARiMR Box2 Wiadomości
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Łysomice. Fot. Wojciech Szabelski

Do sejmu trafiła już nowelizacja ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Pomoc finansowa będzie udzielana w 2020 r. z budżetu państwa, a jej limit zaplanowana do wysokości 40 mln zł. To więcej niż w poprzednich latach.

Wsparcie umożliwi przyznanie pomocy finansowej dla ok. 11.6 tys. Kół Gospodyń Wiejskich. Pomoc ma być udzielana do wyczerpania środków na podstawie wniosków, składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prezes ARiMR poinformuje o rozpoczęciu naboru i terminie zaprzestania przyjmowania wniosków. Wnioski będzie można składać, jak dotychczas, w biurach powiatowych ARiMR. Wsparcie będzie przyznawane tym organizacjom, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i którym w związku z tym wpisem nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON. 

REKLAMA

Celem udzielanej pomocy jest aktywizacja kobiet na wsi, rozwijanie przedsiębiorczości członkiń i integrowanie lokalnej społeczności. Szacuje się, że w niemal w 96 proc. powiatów w Polsce działa co najmniej jedno Koło Gospodyń Wiejskich, a na koniec zeszłego roku w krajowym rejestrze KGW zarejestrowano prawie 6 tys. nowych organizacji. Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od liczby członków i będzie wahać się od 3 tys. zł do 5 tys. zł. W tym roku przewidziano wsparcie w łącznej kwocie 40 mln zł, czyli o 10 mln zł większej niż w 2019 r.

Pieniążki otrzymałyśmy dwa lata temu i w ubiegłym roku. Staramy się, aby skorzystało na tym nie tylko nasze koło, ale też lokalna społeczność – mówi Alina Majewska z Koła Gospodyń Wiejskich w Papowie Toruńskim.

Uzyskane środki KGW mogą przeznaczyć na działalność społeczną, kulturalną i oświatową w środowiskach wiejskich, rozwój kultury ludowej, reprezentowanie interesów kobiet z terenów wsi, upowszechnianie racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi czy wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Koła Gospodyń Wiejskich przeznaczają otrzymane fundusze m.in. na zakup strojów ludowych, organizację wycieczek i konkursów czy wyposażenie świetlic i remiz.

W zeszłym roku przeznaczyliśmy dofinansowanie na szkolenie z decoupage’u, zakup produktów do wypieku świątecznych pierników, wyposażenia na świetlicę, kupiłyśmy też namiot wystawowy i zorganizowałyśmy wyjazd integracyjny – wymienia Alina Majewska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *