Najmłodsi z gminy Wielka Nieszawka uczą się programowania

Box2 Wielka Nieszawka
Programowanie i robotyka – tym zajmują się uczniowie gminnych szkół podstawówek. Będzie też coś dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi. A poza tym wychowanie społeczno-obywatelskie. (Fot. nadesłane)

Projekty skierowane zarówno do uczniów bardzo uzdolnionych, jak i tych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowujące do życia obywatelskiego realizują szkoły podstawowe w gminie Wielka Nieszawka.

W lutym rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „Mali odkrywcy”.

REKLAMA

– Projekt przebiega dwutorowo – mówi Teresa Juda, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce. – Część uczniów doskonalić będzie swoje umiejętności w dziedzinach nauk przyrodniczych, matematycznych, programowania i robotyki. Będzie to możliwe m.in. dzięki innowacyjnym pomocom dydaktycznym, takim jak zestawy klocków Lego WeDo 2.0, które rozwijają kompetencje z zakresu nauk ścisłych, a także podstaw inżynierii czy kodowania. Układanie takich klocków wykształca w dziecku zdolności logicznego rozumowania, analizy i interpretacji danych, pozwala projektować prototypy, a więc uczy kreatywności, myślenia poza schematami. Wszystkie te umiejętności można nabyć w wyjątkowo atrakcyjnej formule.

W ramach projektu „Mali odkrywcy” Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce otrzymała pięć zestawów klocków Lego WeDo 2.0. Cztery zestawy trafiły do drugiej placówki, w której projekt jest realizowany – Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach.

Druga część projektu skierowana jest do uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

– W programie są zajęcia wspierające rozwój dzieci mających pewne trudności w nauce – mówi dyrektorka SP w Małej Nieszawce. – Uczestnicy wezmą udział m.in. w zajęciach z logopedą, grafomotorycznych – czyli związanych z nauką rysowania i pisania, co stanowi podstawowe zadanie dziecka na początkowym etapie edukacji, a także arteterapii, czyli metodzie rozwoju osobistego za pośrednictwem sztuki (muzyki, plastyki) oraz zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych z ortografii. To wszystko dostosowane jest do indywidualnego zapotrzebowania uczniów biorących udział w naszym projekcie – dodaje Teresa Juda.

Projekt „Mali odkrywcy” realizowany jest w partnerstwie przez trzy samorządy: gminę Lubicz (lidera partnerstwa), gminę Obrowo i gminę Wielka Nieszawka (partnerów projektu).

Cel przedsięwzięcia to rozwijanie kompetencji kluczowych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i podnoszenie kompetencji nauczycieli. W sumie projekt obejmie 200 uczniów klas I-III z siedmiu szkół podstawowych. Czas trwania projektu „Mali odkrywcy”: 1.01.2019 r. – 31.08.2020 r. Całkowita wartość projektu to ok. 247 tys. zł.

Kompetencje społeczne i obywatelskie ma rozwijać inny projekt, który realizowany jest w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce. „Uni-Misja” skierowana jest do uczniów klas III-VI i potrwa do 2021 r. Celem realizowanego wspólnie z UMK projektu jest głównie pokazanie dzieciom, jak skutecznie się uczyć oraz radzić sobie w dorosłym życiu.

– Nauczymy dzieci, jak podejmować skuteczną współpracę, rozwiązywać konflikty, radzić sobie z presją czasu i stresem, a także na jakich zasadach podejmować rywalizację – mówi Teresa Juda. – Kolejny nasz cel to wykształcenie w uczniach świadomości, jakimi metodami można się skutecznie uczyć, jak pokonywać bariery edukacyjne. Umiejętność efektywnej nauki przyda się na późniejszych etapach życia tak samo jak kompetencje społeczno-obywatelskie. Poza tym będziemy uczyć dzieci kreatywności i nawyku uczestnictwa w kulturze – dodaje dyrektorka SP w Małej Nieszawce.

Projekt „Uni-Misja” współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 407 tys. zł. Wkład własny partnera: 12,6 tys. zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *