Najlepsi z najlepszych. Trwa nabór wniosków do Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Box2 Województwo
Fot. Andrzej Goiński

Prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez marszałka Piotra Całbeckiego trafiły już do lekarzy, naukowców, dziennikarzy, a także przedsiębiorców. Samorząd województwa ponownie chce nagrodzić osoby, które mogą pochwalić się wybitnymi, innowacyjnymi osiągnięciami. Laureatów poznamy w czerwcu.

Nagrody Marszałka przyznawane są za najwartościowsze dokonania w sektorze działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej, a także biznesowej. Jak co roku, włodarz województwa przyzna wyróżnienia w 13 dziedzinach.

REKLAMA

– Uhonorujemy najlepszych z najlepszych – osoby i zespoły, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i pracą czynią dobro i służą rozwojowi regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Promujemy twórcze, nowatorskie przedsięwzięcia, warte naśladowania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a przede wszystkim twórcze i aktywne postawy.

W jakich dziedzinach przyznane zostaną w tym roku nagrody? Na jakie aktywności marszałek kładzie szczególny nacisk?

W kategorii gospodarka docenione zostaną inwestycje i przedsięwzięcia, które zwiększają poziom innowacyjności i konkurencyjności regionu, a ich zaletą jest tworzenie nowych miejsc pracy i działania bazujące na lokalnych zasobach.

Na nagrodę mają szansę także przedsiębiorstwa realizujące projekty w ramach funduszy unijnych, gospodarze mogący pochwalić się osiągnięciami m.in. w zakresie hodowli zwierząt i rozwoju upraw, a także firmy stosujące innowacyjne rozwiązania w zakresie rozwoju i promocji miast oraz obszarów wiejskich.

Marszałek Piotr Całbecki od lat docenia także wkład mieszkańców w rozwój postępu technicznego, nauki oraz edukacji. W tych dziedzinach szczególny nacisk kładzie na autorskie projekty i nietypowe rozwiązania.

Wyróżnienia w tym roku trafią także do osób promujących kulturę lokalną, wydarzenia i twórcze projekty artystyczne, a także sport. W tej kategorii szczególna uwaga poświęcona jest organizatorom imprez rangi ogólnopolskiej, europejskiej i światowej, kształtujących dobry wizerunek regionu. Wśród laureatów od lat znajdują się także osoby triumfujące w krajowej i zagranicznej rywalizacji sportowej.

Województwo kujawsko-pomorskie jest w grupie liderów pod względem jakości świadczonych usług medycznych. W tym roku Nagroda Marszałka trafi także do osób, które w roku 2018 pochwalić się mogły szczególnymi zasługami w sektorze ochrony zdrowia. Podkreślając kwestię ochrony, marszałek doceni także działania na rzecz środowiska naturalnego.

Trzy ostatnie dziedziny, w których przyznane zostaną nagrody, to działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego, a także aktywne działania na rzecz promocji województwa. W tej ostatniej kategorii szczególny nacisk położony zostanie na promocję marki „Kujawy i Pomorze” oraz „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc”.

Wśród ubiegłorocznych laureatów są m.in. ordynator chirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy prof. Andrzej Prokurat, fizyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Ireneusz Grulkowski oraz zespół naukowców z Collegium Medicum UMK pod kierownictwem prof. Mariusza Kaczmarka.

Zgłoszenia kandydatów do tegorocznych nagród, wraz wymaganymi dokumentami, składać można w dwóch egzemplarzach: jeden w wersji papierowej, drugi w wersji elektronicznej w dwóch formatach – edytowalnym i nieedytowalnym. Tak przygotowane należy przesłać na adres: nagrodymarszalka@kujawsko-pomorskie.pl. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków i załączników dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – www.kujawsko-pomorskie.pl.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *