Najlepsi studenci z powiatu chełmińskiego mogą liczyć na finansowe wsparcie

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Pixabay

Starostwo Powiatowe w Chełmnie od lat wspiera uzdolnionych studentów, oferując im możliwość finansowego wsparcia. Stypendia dedykowane są nie tylko studentom z wybitnymi osiągnięciami, ale także przyszłym lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym. Wnioski można składać do 10 października 2020 r.

Powiat chełmiński przyznaje stypendia dwóm grupom studentów. Pierwszą z nich są kształcący się na kierunkach lekarskich, pielęgniarskich lub ratownictwa medycznego na dowolnej uczelni w Polsce. Warunek jest jednak taki, że student musi być mieszkańcem powiatu chełmińskiego. W praktyce oznacza to, że w czasie przyznawania i pobierania stypendium musi mieć stałe zameldowanie w powiecie chełmińskim. Rok studiów nie ma znaczenia, natomiast student nie może powtarzać roku, na który ubiega się o stypendium. Istotne jest także kryterium wiekowe. Wnioskodawca nie może mieć ukończonego 26. roku życia. Student nie może także korzystać z urlopów przewidzianych regulaminem studiów, czyli m.in. urlopu dziekańskiego, macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Student, który chce otrzymać stypendium, nie może poza tym pobierać od powiatu chełmińskiego innego rodzaju wsparcia.

REKLAMA

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami można składać do 10 października w Starostwie Powiatowym w Chełmnie. O kolejności przyznawania stypendiów będą decydowały wyniki w nauce, czyli średnia ocen za poprzedni rok. Co w przypadku, gdy dwie osoby będą miały identyczną średnią? Wówczas stypendium zostanie przyznane studentowi wyższego roku. Stypendium przyznawane jest za okres od 1 października 2020 r. do 31 lipca 2021 r. w kwocie 500 zł brutto miesięcznie.

Starostwo Powiatowe w Chełmnie przyznaje także stypendia dla wyjątkowo uzdolnionych studentów. Ich celem jest dalszy rozwój wyróżniających się studentów i umożliwienie im osiągania kolejnych celów. Podobnie jak w poprzednim przypadku, muszą oni kształcić się na dowolnej uczelni wyższej, ale konieczne jest stałe zameldowanie w powiecie chełmińskim. Student nie może ukończyć 26. roku życia, a warunkiem obligatoryjnym do podjęcia starań o stypendium są wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Tutaj kierunek studiów nie ma znaczenia. W przypadku stypendium naukowego brane są pod uwagę sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, uczestnictwo w pracach naukowych, publikacje w czasopismach popularnonaukowych, a także szczególne osiągnięcia w pracach na rzecz uczelni oraz społeczności studenckiej. Stypendium artystyczne wymaga analogicznie sukcesów w jednej z dziedzin sztuki. Natomiast stypendium sportowe może zostać przyznane zarówno za osiągnięcia indywidualne, jak i zespołowe. Przy osiągnięciach drużynowych to trener wyznacza jednego, wyróżniającego się zawodnika. W szczególności pod uwagę brane są miejsca medalowe w Igrzyskach Olimpijskich oraz Mistrzostwach Świata, Europy i Polski. 

Dokumenty o drugi rodzaj stypendium także należy składać do 10 października w Starostwie Powiatowym w Chełmnie. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. opinię opiekuna naukowego, artystycznego lub sportowego o uzyskanych osiągnięciach. Wnioski zostaną rozpatrzone najpóźniej do 31 października 2020 r. Stypendia przyznawane będą na okres jednego roku akademickiego, od października 2020 r. do września 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz na stronie internetowej www.powiat-chelmno.pl.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *