Nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” trwa do 19 sierpnia. Komu przysługuje wsparcie?

ARiMR Box2 Wiadomości

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie pn. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, przyznawanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego lub np. na racjonalizację produkcji. 

„Modernizacja gospodarstw rolnych” finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nabór ruszył 21 czerwca i potrwa do 19 sierpnia. Rolnicy mogą złożyć wniosek w jednym z czterech obszarów. Pierwszym z nich jest rozwój produkcji prosiąt maks. kwota pomocy 900 tys. zł. Drugi to rozwój produkcji mleka krowiego o maks. kwocie pomocy 500 tys. zł. Trzeci to rozwój produkcji bydła mięsnego o maks. kwocie pomocy 500 tys. zł. Ostatni obszar to inwestycje, związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub jej zwiększeniem. W tym wypadku maks. kwota wsparcia to 500 tys. zł. z zastrzeżeniem, że jeśli inwestycja nie będzie bezpośrednio związana z budową lub modernizacją budynków inwentarskich – maks. limit pomocy wynosi  200 tys. zł. Limitów pomocy nie można łączyć.

REKLAMA

Wsparcie będzie przyznawane rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może wynieść 60 proc., gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwo rolne nie mniejsze niż 1 ha i nie większe niż 300 ha użytków rolnych. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro (obszar A) lub większa niż 200 tys. euro. (obszary B, C, D). Dodatkowo w przypadku obszaru B, w gospodarstwie musi się znajdować min. 25 krów mlecznych w wieku pow. 24 miesięcy lub 15 takich krów, jeśli wniosek składa młody rolnik. Wnioski będą poddawane ocenie punktowej. Dodatkowe punkty zdobędą m.in. inwestycje proekologiczne, związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zróżnicowaniem produkcji, albo dotyczące budowy czy modernizacji budynków inwentarskich.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR), lub w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Równocześnie, trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym. Maksymalna kwota pomocy to 100 tys. zł. Dotacja na nawadniane nie łączy się z innymi obszarami pomocy, udzielanymi w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Pomoc przyznawana jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów i wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych (lub 60 proc. w przypadku młodych rolników). Wsparcie można wykorzystać m.in. na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej, ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Szczegółowe informacje o warunkach udzielania pomocy są dostępne w Oddziale Regionalnym ARiMR i na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *