Można składać wnioski na pomoc w utylizacji azbestu

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. Pixabay

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłosił nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest w 2020 r. Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć do 17 kwietnia.

Płyty azbestowo-cementowe były dawniej szeroko wykorzystywane w formie pokryć dachowych lub elewacyjnych ze względu na swoją ogniotrwałość i izolacyjność termiczną. Dziś już jednak wiemy, jak groźne dla zdrowia są wyroby zawierające azbest. Włókna azbestowe wdychane razem z powietrzem wykazują działanie chorobotwórcze, którego skutki mogą ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach. Gmina Zławieś Wielka, w ramach podejmowanych inicjatyw ekologicznych, oferuje wsparcie w utylizacji azbestu z dachów budynków mieszkalnych. Inwestycja dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale środków własnych gminy. 

REKLAMA

Wniosek o utylizację azbestu może złożyć właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, która zlokalizowana jest na terenie gminy Zławieś Wielka. Wnioskodawca musi określić ilość azbestu, która będzie podlegała demontażowi oraz utylizacji. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest także zobowiązanie mieszkańca, że nowe pokrycie dachowe wykona we własnym zakresie. Do wniosku należy dołączyć deklarację przystąpienia do projektu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem, klauzulę informacyjną oraz zgodę Starostwa Powiatowego na przystąpienie do robót budowlanych. Bardzo ważne jest, że w przypadku współwłaścicieli każdy z nich musi złożyć niezbędne oświadczenia.

Kompletny wniosek trzeba złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej. Nabór wniosków trwa do dnia 17 kwietnia 2020 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: (56) 674 13 36.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *