Młodzi zdolni z Łysomic otrzymali stypendia

Box2 Łysomice Wiadomości
fot. nadesłane

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Łysomice otrzymali Stypendia Samorządu Gminy Łysomice. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się we wtorek 28 września. Stypendia odebrało 18 uczniów.

W tym roku Stypendia Samorządu Gminy Łysomice zostały wręczone po raz szósty. Wyróżnienia przyznawane są za wybitne osiągnięcia edukacyjne uczniom szkół podstawowych z terenu gminy Łysomice. Żeby otrzymać stypendium, należy spełnić szereg kryteriów – w tym uzyskać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 (w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach IV-VI) lub 5,20 (w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach VII-VIII). Takie warunki spełniło w tym roku 18 uczniów, w tym aż 12 wychowanków Szkoły Podstawowej w Łysomicach. Są wśród nich osoby o wielu talentach – laureaci ogólnopolskich konkursów przyrodniczych, matematycznych, olimpiad przedmiotowych z języka polskiego i języka angielskiego. Wszyscy uzyskali wzorową ocenę z zachowania. Także w czasie wolnym realizują swoje pasje – jeden z uczniów jest znakomitym szachistą, inny pisze programy komputerowe, jest też wśród nich uzdolniona recytatorka. W innych placówkach również nie brakuje zdolnych uczniów. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Turznie może pochwalić się 4 stypendystami. Trzej to uzdolnieni matematycy, jeden uczeń posiada szeroką wiedzę z zakresu geografii. Wszyscy są finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, mogą pochwalić się bardzo wysoką średnią ocen i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem.

REKLAMA

Z kolei w Szkole Podstawowej im. Leona Filcka w Świerczynkach uczy się dwóch stypendystów. Obydwaj specjalizują się w naukach przyrodniczych. Jeden został laureatem ogólnopolskiego konkursu nauk przyrodniczych, w którym zdobył 100 proc. punktów. Obydwaj mają oczywiście wzorowe zachowanie i bardzo wysoką średnią ocen.

Przyznając gminne stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów, chcemy docenić przede wszystkim osobisty wkład ucznia w zdobywanie wiedzy – mówi wójt gminy Łysomice Piotr Kowal. – Wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji można zdobyć wyłącznie dużym wysiłkiem, trzeba mieć w sobie nie tylko talent, ale także determinację i konsekwencję w realizacji założonego celu.

Jak podkreśla wójt, Stypendia Samorządu Gminy Łysomice stanowią też formę nagrodzenia uczniów, którzy reprezentują gminę na zewnątrz, uczestnicząc w różnych konkursach przedmiotowych na szczeblu regionalnym (powiatowym i wojewódzkim) oraz ogólnopolskim. Ich aktywność stanowi więc także wartościową promocję gminy, co lokalni włodarze chcą w ten sposób docenić. Ponadto program stypendialny jest impulsem, który zwiększa motywację uczniów w zakresie edukacji.

Warto też podkreślić, że nagradzamy tych uczniów, którzy stawiają na wszechstronny rozwój – mówi wójt Piotr Kowal. – Wszystkich stypendystów wyróżnia to, że uzyskują oni nie tylko wybitne wyniki w nauce, ale też realizują swoje rozmaite pasje pozaszkolne.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 28 września w Urzędzie Gminy. Podczas spotkania wyróżnieni odebrali je z rąk wójta Piotra Kowala, przewodniczącego Rady Gminy Roberta Kożuchowskiego oraz przewodniczącej Gminnej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Problemów Społecznych Anny Zmarzły. Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Łysomice. Stypendium wypłacane jest przez okres 10 miesięcy w wysokości 200 zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *