Minęła kolejna rocznica nadania Chełmży praw miejskich. TPCh zaprasza na lekcję historii miasta

Box2 Chełmża
fot. materiały TPCh

W 1251 r. Chełmża otrzymała prawa miejskie. Teraz, 22 lipca, w 769. rocznicę lokacji miasta Towarzystwo Przyjaciół Chełmży przypomniało najważniejsze wydarzenia z jego historii. Kalendarium dziejów miasta znaleźć można na facebookowym profilu TPCh.

Pierwsze ślady osadnictwa w rejonie Chełmży datowane są na lata 4200-3500 p.n.e. Miasto ulokowane zostało w XIII w. Na przestrzeni lat cierpiało kilkukrotnie z powodu pożarów. Najbardziej dramatyczne były te z 1531 r. i 1762 r., które siały spustoszenie wśród lokalnej zabudowy. To tylko niektóre informacje, które można wyciągnąć, zapoznając się ze wspomnianym wcześniej kalendarium.

REKLAMA

– Kalendarium jest przekrojowe i skrótowe, ale sygnalizuje najważniejsze wydarzenia w dziejach naszego miasta. Opublikowaliśmy je w związku z kolejną rocznicą nadania Chełmży praw miejskich – tłumaczy Marcin Seroczyński z Towarzystwa Przyjaciół Chełmży. 

W spisie znajdziemy informacje dotyczące miasta do 2001 r., a więc do 750. rocznicy nadania praw miejskich. Ideą takiego rozwiązania było to, aby nie skupiać się na historii najnowszej, lecz przypomnieć to, co dawne.

– Założenie miasta w 1251 r. wiąże się także z rozpoczęciem budowy katedry w Chełmży, która stała się siedzibą biskupa Heidenryka, który to z kolei te prawa miejskie nadał. Od tego zaczęły się dzieje naszego miasta – opowiada Marcin Seroczyński. – Historia Chełmży jest bogata, miasto na przestrzeni wieków odwiedzali królowie Zygmunt III Waza, Zygmunt August, Jan III Sobieski. Byli tu też prezydenci Ignacy Mościcki i Stanisław Wojciechowski.

Wizyty ważnych osobistości to jednak tylko część chełmżyńskiej historii. A składają się na nią zarówno chwile wzniosłe, jak i te tragiczne. 

– Znaczącym wydarzeniem dla miasta był pożar katedry w 1950 r. To nieco nowsza historia, ale tragiczna w skutkach. Budowla bardzo wtedy ucierpiała – dodaje Marcin Seroczyński.

Katedra, a konkretnie jej wieża, zapaliła się po uderzeniu pioruna. Spłonęło wnętrze budynku, a także sama wieża. Straty były znaczne, ale istniejącą od wtedy blisko 700 lat katedrę udało się uratować. A to tylko część historii miasta. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży regularnie stara się przybliżać mieszkańcom dzieje miasta i zainteresować ich wydarzeniami minionych wieków. Tak jest również w przypadku opisywanego kalendarium.

– Tego rodzaju prezentacje czy wydawnictwa książkowe na pewno zachęcają mieszkańców do zapoznania się bliżej z historią Chełmży. Popularyzatorska wartość tych inicjatyw jest widoczna i z pewnością służy edukacji – przekonuje Marcin Seroczyński. – Przygotowujemy imprezy, publikacje czy przewodniki. Na przełom września i października planujemy wydanie albumu fotograficznego poświęconego katedrze. To są te rzeczy, które wyzwalają w mieszkańcach chęć poznania tej bliżej historii. 

Rocznica nadania praw miejskich przypadła w tym roku tuż po obchodach Dni Chełmży. Dla chełmżan jest to więc wyjątkowy czas, kiedy mogą zaangażować się nie tylko w obecne życie miasta, ale również poznać bliżej jego minione oblicza. Szczególnie pomocna wydaje się tu być działalność Towarzystwa Przyjaciół Chełmży, które dba o to, by zaspokoić głód wiedzy mieszkańców. Zgodnie z zapowiedziami, kolejnych publikacji spodziewać się możemy już niebawem. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *