Miliony złotych rządowego wsparcia na budowę dróg gminnych i powiatowych w regionie

Box1 Fotogalerie Łubianka Łysomice Materiały partnera Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

179 inwestycji drogowych realizowanych przez kujawsko-pomorskie samorządy otrzyma wsparcie rządu w ramach niedawno rozstrzygniętego naboru Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu już wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z 268 kilometrów nowych dróg gminnych i powiatowych. Tylko w 2020 roku poprzez FDS rząd dotychczas przeznaczył ogółem 3,2 miliarda złotych na dofinansowanie zadań.

Samorządy z terenu powiatu toruńskiego korzystają z rządowego wsparcia

REKLAMA

To rządowe wsparcie trafi również do samorządów z powiatu toruńskiego, na terenie którego dofinansowanie przeznaczone zostanie na zadania inwestycyjne, których wartość projektów to w sumie blisko 19 mln zł. Wsparcie przeznaczone zostanie m.in. na przebudowę dróg w miejscowościach: Dźwierzno (kontynuacja), Kończewice, Kuczwały, Czernikowo i Zimny Zdrój (kontynuacja), Łubianka (ulice: Wakacyjna, Wichrowa i Jodłowa), Zamek Bierzgłowski (ul. Piastowska), Szembekowo, Kawęczyn; przebudowę drogę relacji Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny; rozbudowę ul. Toruńskiej w Grębocinie (kontynuacja) oraz ulic: Bocznej i Zdrojowej w Lubiczu Górnym. Zadanie wieloletnie to remont drogi nr 100193C (gmina Zławieś Wielka). Warto zaznaczyć, iż w poprzednim naborze FDS gminy z terenu powiatu toruńskiego również korzystały z pomocy rządu (szczegółowe informacje na temat inwestycji z powiatu toruńskiego można znaleźć na stronie https://fds.bydgoszcz.uw.gov.pl/). 

Fundusz Dróg Samorządowych – impuls do rozwoju

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie FDS jako impulsu rozwojowego dla samorządów, zwłaszcza w okresie pandemii. Zastrzyk finansowy umożliwi stworzenie miejsc pracy przy budowach dróg.

– Fundusz Dróg Samorządowych zmienia oblicze Polski – powiedział premier. – Samorządy budując przy wsparciu rządu nowe drogi wpływają na rozwój cywilizacyjny regionów. Co ważne w obecnym, trudnym dla nas wszystkich czasie, dzięki inwestycjom realizowanym w ramach FDS powstają nowe miejsca pracy. Polskie gminy i powiaty bardzo potrzebowały takiego impulsu rozwojowego. Jestem przekonany, że lokalne wspólnoty tworzące naszą Ojczyznę skorzystają z tej szansy – dodał Mateusz Morawiecki.

Na korzyści gospodarcze i społeczne płynące z programu zwrócił uwagęWojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

– Od dwóch lat w województwie kujawsko-pomorskim bardzo dynamicznie realizowane są inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Większość gmin i powiatów przystąpiła do tego programu – podkreślił wojewoda. – To cieszy, dlatego że mieszkańcy zyskują wygodne połączenia drogowe, a samorządy – potężny atut przy pozyskiwaniu inwestorów tworzących miejsca pracy. FDS to zatem nie tylko nowe drogi, ale przede wszystkim nowe szanse rozwojowe – stwierdził Mikołaj Bogdanowicz.

W tym roku w skali kraju dofinansowanie z FDS wyniesie 3,2 miliarda złotych. Zastrzyk finansowy dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależniony od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalnie może ono wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

FDS w liczbach:

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 154,6 mln zł:
57,5 mln zł na zadania powiatowe,
– 97,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 179 zadań: 30 powiatowych i 149 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont blisko 268 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i 173 km gminnych. Wszystko wskazuje również na to, iż po zakończeniu przetargów uda się uzyskać oszczędności, dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie kolejnych zadań umieszczonych obecnie na liście rezerwowej.

Tagged