Mikroprzedsiębiorcy mogą skorzysać z pożyczki z Funduszu Pracy

Wiadomości
fot. Pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy oferuje mikroprzedsiębiorcom możliwość ubiegania się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Z oferty skorzystać może przedsiębiorca, który:

REKLAMA

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

W ramach pożyczki otrzymać można do 5 tys. zł ze środków Funduszu Pracy. Jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Szczegółowe informacje na temat pożyczki znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy. Można to robić ektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl, przesyłając na skrzynkę podawczą urzędu ePUAP (podpisując profilem zaufanym), przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, ul. Polna 115, 115A, 87-100 Toruń lub składając dokumenty w kopercie do skrzynek na korespondencję ustawionych w budynkach urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *