Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka rozdysponowali fundusz na przyszły rok

Wiadomości Zławieś Wielka

Organizacja święta wsi, doposażenie wiejskich świetlic i miejsc aktywności fizycznej – to tylko część z projektów, które zgłosili mieszkańcy 18 sołectw z terenu gminy w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020. W jego puli znalazło się łącznie ponad 620,7 tys. zł.

Zebrania wiejskie trwały od 19 sierpnia do 22 września. Przez miesiąc z mieszkańcami sołectw spotykali się wójt Jan Surdyka oraz jego zastępca Krzysztof Rak. Choć tematem głównym był podział funduszu, rozmawiano także o problemach lokalnych.

REKLAMA

Spotkania były okazją do przedstawienia mieszkańcom działań, jakich podejmuje się gmina. Rozmawialiśmy także o sprawach bieżących. Najczęściej o infrastrukturze drogowej, modernizacji lub budowie chodników i stawianiu oświetlenia. Rzadziej zaś o kanalizacji czy wodociągach, choć i te tematy się pojawiły. W kilku przypadkach mieszkańcy poruszyli kwestię bezpieczeństwa na drogach- mówi Krzysztof Rak.

Udział w zebraniach wzięło kilkaset osób. Choć frekwencja nie była mała, większą cieszyły się spotkania wiosenne, w których trakcie mieszkańcy wybierali sołtysów. Tym razem dyskutowali, na co przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na rok 2020. Gmina zarezerwowała na ten cel w budżecie niebagatelną kwotę 620,7 tys. zł. Najmniejsze sołectwo otrzymało ponad 13,2 tys. zł, największe – Górsk – aż 41,9 tys. zł.

Mieszkańcy Górska zdecydowali, by rozdzielić środki na 6 inicjatyw. Otrzymane pieniądze zasilą gminne dożynki, przeznaczone zostaną także na nadruki na strojach sportowych, utrzymanie porządku na boisku przy ul. Markiewicza, organizację imprez kulturalnych, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury, a także na budowę oświetlenia ulicznego przy przystanku na drodze krajowej nr 80 oraz budowę chodnika przy ul. Prostej. Koszty dwóch ostatnich zadań wynoszą odpowiednio 11 tys. zł oraz 20 tys. zł. 

Jakie propozycje padły ze strony mieszkańców pozostałych sołectw? To przede wszystkim zakupy doposażające świetlice wiejskie, organizacja festynów i świąt sołectw, a także modernizacja miejsc rekreacji, dróg i chodników.

Mieszkańcy, podobnie jak samorząd przy planowaniu własnego budżetu, stają przed trudną decyzją – na co przeznaczyć pieniądze, które działania są priorytetowe, a których realizację można odłożyć w czasie – zaznacza Krzysztof Rak. – Jesteśmy świadomi, że potrzeby mieszkańców są dużo większe niż te realizowane przy udziale pieniędzy z funduszu.

Najbardziej kosztowne są zadania inwestycyjne. W przypadku, gdy przekroczą one określoną pulę środków, a są ważne dla zrównoważonego rozwoju gminy, samorząd może zdecydować o partycypacji w kosztach inwestycji.

Jak można zgłaszać wnioski?

Propozycje danego sołectwa uchwalane podczas zebrań wiejskich składane są z inicjatywy sołtysa, Rady Sołeckiej lub grupy co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. W dokumencie musi znaleźć się wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Tak sporządzony wniosek musi być dostarczony do Urzędu Gminy do 30 września.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *