Mieszkańcy gminy Papowo Biskupie mogą zdobyć środki na utylizację azbestu

Powiat chełmiński
Fot. Pixabay

Do 4 marca mieszkańcy gminy Papowo Biskupie mogą składać wnioski o dofinansowanie utylizacji azbestu.

Rozbiórką popularnego eternitu powinni zajmować się fachowcy, ponieważ drażniący pył, który powstaje w wyniku uszkodzenia lub demontażu płyt azbestowych, może powodować nawet raka.

80 proc. kosztów rozbiórki azbestowego dachu pokrywa gmina i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pozostałą kwotę musi zapłacić sam zainteresowany. Warto wiedzieć, że dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z dachów, ale nie obejmuje kosztów związanych z montażem nowych dachów.

REKLAMA

Gmina informuje, że osoby, które zamierzają pozbyć się azbestu z terenu posesji, do wniosku powinny dołączyć potwierdzone zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Chełmnie.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *