Mieszkańcy gminy Łubianka mogą liczyć na bezpłatne wsparcie psychologa i terapeuty

Box2 Łubianka Wiadomości
Spotkania w ramach punktu odbywają się w Szkole Podstawowej w Łubiance. Fot. Łukasz Piecyk

Dla mieszkańców gminy Łubianka działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „Pomagamy”. Oferuje wsparcie nie tylko dla osób zmagających się uzależnieniem, ale także dla wszystkich borykających się z problemami psychologicznymi. Do punktu często zgłaszają się m.in. ludzie młodzi, którym trudno poradzić sobie z sytuacją społecznego zamknięcia.

Osoby potrzebujące wsparcia psychologa lub terapeuty mogą liczyć na pomoc oferowaną przez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „Pomagamy”. 

REKLAMA

– To jedna z form działalności i wspomagania, która jest finansowana z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łubiance – mówi Honorata Żeglarska, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Punkt działa na zasadzie informacji, edukacji i wsparcia. Dodatkowo aktywnie wspiera także działania GOPS-u.

Do tej pory pomoc skierowana była głównie do osób zmagających się z uzależnieniem. Teraz oferta została rozszerzona na wszystkich mieszkańców gminy Łubianka, którzy borykają się z trudnymi problemami, oprócz uzależnienia i współuzależnienia, także m.in. z przemocą. Na wsparcie terapeuty-pedagoga Gabrieli Celuch-Pilarskiej i psychologa Patrycji Lewandowskiej mogą liczyć nie tylko dorośli, ale także młodzież i dzieci.

– Wychodzimy z naszą ofertą do wszystkich osób potrzebujących pomocy w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i terapeutycznym, a także w zakresie poradnictwa prawnego, związanego z pozyskiwaniem pomocy w specjalistycznych instytucjach – dodaje Honorata Żeglarska.

Wsparcie opiera się na diagnozowaniu problemów, udostępnianiu aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny oraz prowadzeniu działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie szeroko pojętego zdrowia rodziny. Profilaktyka dotyczy zwłaszcza problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Pracownicy, po zdiagnozowaniu problemu, wskazują krok po kroku, jakie kolejne działania należy podjąć. Pomagają podjąć walkę z nałogiem i motywują do podjęcia leczenia, kierują do placówek specjalistycznych, zachęcają do udziału w grupach wsparcia, inicjują interwencję w przypadku zjawisk przemocowych, prowadzą konsultacje nt. problemów wychowawczych, prowadzą poradnictwo m.in. z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i osobowościowych, pomagają także uporać się ze stratą i żałobą. Istotne jest, że na pomoc w rozwiązywaniu problemów z uzależnieniem mogą liczyć nie tylko osoby uzależnione, ale także ich rodziny.

– Przed uruchomieniem punktu zorganizowaliśmy spotkania ze szkolnymi pedagogami, informację rozesłaliśmy także do proboszczów. Widzimy już duży odzew, osoby potrzebujące wsparcia coraz chętniej zgłaszają się do punktu. To tylko dowodzi, że podejmowanie tego typu inicjatyw jest bardzo potrzebne. Do pracowników punktu zgłasza się m.in. młodzież zmagająca się z problemami wynikającymi z pandemii i społecznego zamknięcia – wymienia Honorata Żeglarska.

Spotkania w ramach punktu „Pomagamy” odbywają się w sali nr 50 w Szkole Podstawowej w Łubiance. Spotkania organizowane są w ścisłym reżimie sanitarnym. Po zakończeniu nauki zdalnej będą kontynuowane w siedzibie GOPS-u. Możliwe jest także przeprowadzenie konsultacji telefonicznej. W nagłych sytuacjach punkt oferuje możliwość dojazdu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 530 443 882.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.