Mieszkańcy gminy Chełmża muszą samodzielnie sprawdzić wskazania wodomierzy

Box2 Gmina Chełmża Wiadomości
fot. Pixabay

Wprowadzenie w całym kraju stanu epidemii wiązało się jednocześnie z wprowadzeniem ograniczeń nie tylko w poruszaniu się, ale też w funkcjonowaniu wielu instytucji, urzędów czy innych placówek prowadzących działalność na rzecz mieszkańców. Zmiany wprowadził także Zakład Usług Komunalnych WODKAN z Nowej Chełmży. Od teraz nie odwiedzą nas już inkasenci.

Względy bezpieczeństwa w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników urzędów są konieczne. Powszechnie zaleca się kontakty zdalne nad bezpośrednimi i właśnie w tym kierunku powędrowały zmiany, jakie zaszły w prowadzeniu usług na terenie gminy Chełmża przez WODKAN. Inkasenci, aż do odwołania, nie będą wchodzić do mieszkań. Oznacza to, że nie będą dokonywać odczytów wodomierzy ani pobierać opłat za wodę i ścieki. Warto podkreślić, że zmiany dotyczą tylko bezpośrednich kontaktów z inkasentami i innymi pracownikami spółki WODKAN oraz sposobu dokonywania opłat. Sytuacja nie wpływa na zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków w gminie. 

REKLAMA

Odczyty wodomierzy mieszkańcy podawać więc będą musieli sami. Rzeczywiste odczyty zgłaszać należy wyłącznie telefonicznie, pod nr tel. (56) 675 66 57 lub 531 722 700, e-mailowo na adres wodkan@gminachelmza.pl lub poprzez stronę www.wodkan.gminachelmza.pl. Nie dotyczy to tych nieruchomości, które wyposażone są w wodomierze z nakładkami umożliwiającymi odczyt radiowy. Na podstawie odczytów wystawiane będą faktury. W przypadku, gdy odbiorca usługi nie poda wskazania wodomierza i nie będzie możliwy również odczyt radiowy, opłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zostanie naliczona w formie szacunkowej. Faktury doręczone zostaną pocztą lub e-mailowo. 

WODKAN obsługuje nadal od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-9.30, w punkcie podawczym mieszczącym się na I piętrze budynku przy ul. Paderewskiego 11. Kontaktować się z nim można jednak tylko celem załatwienia niezbędnych spraw związanych z dostarczeniem wody i odprowadzaniem ścieków. Ograniczone zostały płatności bezpośrednie. Płatności dokonywać należy na nr konta bankowego: 68 2030 0045 1110 0000 0226 2570.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.