Mieszkańcy Chełmna mogą korzystać z dotacji na inicjatywy proekologiczne

Wiadomości
Fot. Unsplash

Miasto Chełmno zachęca mieszkańców do skorzystania z ekologicznych dotacji. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na zmianę systemu ogrzewania, zakup i montaż kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych, instalację pompy ciepła, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków czy wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Celem przyznawanych ekodotacji jest przede wszystkim poprawa stanu środowiska.

REKLAMA

– Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska na terenie gminy miasta Chełmno jest możliwe poprzez efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw proekologicznych, m.in. ograniczających emisję zanieczyszczeń – podkreśla Artur Mikiewicz, burmistrz miasta Chełmna.

Miasto na ekologiczne dotacje przeznaczyło w tym roku kwotę 150 tys. zł. Mogą je otrzymać właściciele, współwłaściciele oraz najemcy lokalu czy budynku zlokalizowanego na terenie gminy miasta Chełmna. Wnioski można składać do 30 września 2021 r. Po ich pozytywnym rozpatrzeniu i zawarciu stosownej umowy z gminą, mieszkaniec będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji. Musi ona zostać ukończona najpóźniej do 30 listopada 2021 r. Konieczne jest udokumentowanie tytułu prawnego do budynku bądź lokalu i posiadanie odpowiedniej zgody właściciela, a także przedłożenie pozwolenia na budowę, jeśli jest ono wymagane przy inwestycji.

– Najwięcej wniosków mamy na zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. Chodzi o zlikwidowanie starych pieców lub kotłów na paliwo stałe i zastąpienie ich systemami proekologicznymi, opartymi na paliwie gazowym, olejowym lub na pellecie – tłumaczy burmistrz Artur Mikiewicz.

Dotacje przyznawane są także na zakup i montaż kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych w maks. kwocie 4 tys. zł, co pozwala ograniczyć emisję CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

– Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej wspomagane jest także przez dotacje na instalację pompy ciepła w wysokości do 4 tys. zł – dodaje burmistrz Artur Mikiewicz. – Zachęcamy także do wnioskowania o dotację na wykonanie biologicznych lub biologiczno-mechanicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Przy budynkach już istniejących należy wcześniej zlikwidować szambo. Maks. w tym wypadku można uzyskać 2,5 tys. zł.

Istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania na wykonanie przyłącza do gminnej sieci kanalizacyjnej z równoczesną likwidacją zbiornika bezodpływowego w maks. kwocie 1,5 tys. zł.

– Celem dofinansowania jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do wymagań krajowych i unijnych – podsumowuje burmistrz Artur Mikiewicz.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (56) 677 17 37.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *