Mieszkańcy Chełmna będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Po raz pierwszy w Chełmnie odbędą się tak rozbudowane konsultacje społeczne „Zaplanujmy nasze miasto”. Pierwszy etap rozpocznie się pod koniec stycznia i potrwa do połowy lutego. Władze miasta wspólnie z mieszkańcami będą planować miasto na kolejnych 30 lat. Posłużą temu spotkania otwarte, dyskusje tematyczne, badania ankietowe i spacery badawcze.

Konsultacje społeczne to dialog prowadzony pomiędzy przedstawicielami każdego szczebla władz a mieszkańcami. Ich celem jest poznanie opinii obywateli na temat kierunków rozwoju miasta. Ideą przeprowadzania konsultacji jest nie tylko poznanie perspektywy mieszkańców, ale także wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą zrealizować zróżnicowane potrzeby społeczne. Zbliżające się chełmińskie konsultacje społeczne będą dotyczyć opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Chełmna.

REKLAMA

Mieszkańcy przez kilka miesięcy podczas spotkań i badań ankietowych zdradzą swój pomysł na miasto. Zależy nam na stworzeniu dobrego dokumentu, aby zapewnić skuteczny, długoletni i sprawnie przebiegający rozwój miasta. Jesteśmy w stanie dobrze zrobić to tylko wtedy, gdy w całym procesie aktywnie będą uczestniczyć mieszkańcy – mówi Klaudia Peplińska, specjalistka ds. komunikacji społecznej Urzędu Miasta Chełmna.

Czym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? To bardzo ważny dokument, obejmujący obszar całego miasta. Określa zasady gospodarowania przestrzenią oraz warunki rozwoju miasta w wieloletniej perspektywie. 

Opracowując dokument, decydujemy o tym, jak będzie wyglądać Chełmno nawet za 30 lat – wyjaśnia Klaudia Peplińska. – Studium będzie mogło odpowiedzieć nam na wiele ważnych pytań – m.in. czy będzie mogła powstać północna obwodnica miasta, gdzie na terenie Chełmna będą mogły rozwijać się przemysł i usługi, jak rozbudowana zostanie sieć transportu publicznego, na jakim terenie będzie mogło rozwijać się mieszkalnictwo wielorodzinne, jak zaplanowany zostanie rozwój ścieżek rowerowych.

Konsultacje „Zaplanujmy nasze miasto” zrealizowane zostaną w ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2”. Działania zostały dofinansowane ze środków europejskich oraz z dotacji państwowej. Łącznie na realizację zadania miasto otrzymało 25 tys. zł. Obszary, które zostaną poddane dyskusji i badaniom w pierwszym etapie konsultacji, to funkcjonalność starówki, rozwój turystyki, komunikacja oraz układ ścieżek rowerowych. Tematom związanym z rozwojem mieszkalnictwa poświęcony zostanie drugi etap konsultacji.

Najważniejszym narzędziem chełmińskich konsultacji będą badania ankietowe. Potrwają do 14 lutego. To jednak nie wszystko. Zaplanowano także liczne spotkania.

29 stycznia porozmawiamy z mieszkańcami o funkcjonalności starówki, 30 stycznia zaplanowaliśmy spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku o komunikacji miejskiej i infrastrukturze przystankowej, 3 lutego z seniorami wybierzemy się na spacer badawczy, aby przyjrzeć się możliwym lokalizacjom przystanków w mieście, 5 lutego spotkamy się z mieszkańcami starówki, 6 lutego z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tej części miasta, 8 lutego z rowerzystami, a 11 lutego porozmawiamy z mieszkańcami o rozwoju komunikacji – wymienia Klaudia Peplińska.

Rodzice mogą bez obaw wziąć udział w spotkaniach otwartych 29 stycznia oraz 5 i 11 lutego, ponieważ miasto przewidziało w tym czasie opiekę nad dziećmi w ramach twórczych warsztatów „Budujemy miasto”. 

Najmłodszym także damy szansę przedstawienia nam swojej wizji miasta – dodaje Klaudia Peplińska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *