Meldunek krok po kroku. Nie musisz stać w kolejce do okienka

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Zameldowanie się w miejscu stałego lub czasowego zamieszkania nigdy nie było tak proste jak teraz. Chociaż obowiązek meldunkowy kojarzy się z uciążliwą biurokracją, w rzeczywistości jego spełnienie trwa tylko kilka chwil, a żeby się zameldować lub wymeldować, wcale nie trzeba odwiedzać urzędu. Można to zrobić w łatwy sposób przez internet.

Mimo powtarzających się od kilku lat zapowiedzi zniesienia obowiązku meldunkowego nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie rząd z niego zrezygnował. Jak tłumaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, pozostawienie obowiązku zameldowania się w miejscu stałego lub czasowego pobytu umożliwia organom państwa realizację ich ustawowych zadań wobec obywatela, takich jak planowanie obwodów szkolnych, organizacja lokalnych referendów czy działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Meldunek w miejscu faktycznego pobytu to także bezpośrednie korzyści, jakie odnosimy z tytułu odprowadzania podatków PIT do naszej gminy i powiatu. Dzięki temu korzystamy z lepszej jakości usług publicznych oraz infrastruktury. Jeśli wciąż się wahasz, czy warto zameldować się tam, gdzie rzeczywiście przebywasz, być może przekona cię fakt, że nigdy nie było to takie proste jak teraz.


Można to zrobić na dwa sposoby – w urzędzie lub przez internet. Usługa zameldowania jest całkowicie bezpłatna. Jeśli chcesz zameldować się w urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz, przynieś dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego (można go pobrać ze strony Ministerstwa Cyfryzacji www.obywatel.gov.pl), a także jeden z dokumentów, który potwierdzi tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – może to być np. umowa najmu, decyzja administracyjna czy odpis z księgi wieczystej. Jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować, poproś właściciela o podpis potwierdzający twój pobyt oraz dokument, który poświadcza jego tytuł prawny do lokalu. Podpis ten nie oznacza zgody na pobyt, a jest jedynie potwierdzeniem stanu faktycznego. Jeśli jednak nie masz możliwości uzyskania takiego podpisu, nadal możesz się zameldować. Gmina przeprowadzi odpowiednie postępowanie administracyjne i wyda decyzję o zameldowaniu bądź nie. Co ważne, formalności można dopełnić także przez pełnomocnika – jeśli nie możesz stawić się w urzędzie gminy osobiście. Urzędnik rozpoczyna postępowanie administracyjne od razu po otrzymaniu zgłoszenia – jeśli sprawa nie jest skomplikowana, na decyzję o zameldowaniu czeka się do 1 miesiąca. Jeśli sprawa jest nieco trudniejsza – do 2 miesięcy.

REKLAMA


Drugi scenariusz to złożenie wniosku meldunkowego przez internet. Należy do tego posiadać profil zaufany ePUAP. Po zalogowaniu wystarczy odszukać przycisk „zamelduj się” i wypełnić stosowne rubryki, a także dostarczyć niezbędne dokumenty – wymienione już wyżej – w formie skanów lub dokumentów elektronicznych. W przypadku okazania skanów dokumentów urząd może w razie wątpliwości (np. z powodu niskiej jakości odwzorowania) wezwać do okazania ich oryginałów. Czas oczekiwania na decyzję urzędnika jest taki sam jak w przypadku złożenia wniosku meldunkowego bezpośrednio w urzędzie gminy. Po zgłoszeniu wniosku można samodzielnie zweryfikować, czy urzędnik już nas zameldował – wystarczy sprawdzić swoje dane w rejestrze PESEL za pośrednictwem profilu zaufanego. Więcej informacji nt. procedury meldunkowej na rządowym portalu www.obywatel.gov.pl w zakładce „meldunek”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.