Marszałkowskie stypendia dla uczniów. Zbliża się nabór wniosków

Box2 Samorząd Województwa Wiadomości Województwo
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Uczniowie kujawsko-pomorskich szkół mogą otrzymać nawet 5 tys. zł rocznie w ramach trzech marszałkowskich programów stypendialnych. W tym roku na wsparcie liczyć może ponad 1,5 tys. utalentowanych i pracowitych, młodych mieszkańców regionu. Mają oni ostatni tydzień wakacji na przygotowanie dokumentów. Nabór wniosków rusza 1 września. 

– Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreśla marszałek Piotr Całbecki

REKLAMA

Marszałkowskie stypendia edukacyjne przyznawane są na okres danego roku szkolnego (10 miesięcy). Ich wysokość rocznie wynosi od 2 do 5 tys. zł, w zależności od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej pobiera naukę. Pomoc może posłużyć na rozwój edukacji, m.in. na zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania. Stypendia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dla uczniów szkół z terenu województwa dostępne są trzy marszałkowskie programy stypendialne:

  • Prymus Pomorza i Kujaw – powstał dla tych, którzy mogą pochwalić się dobrymi wynikami z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości od 200 do 500 zł przyznane zostaną uczniom klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów, techników i szkół branżowych. Do tej pory, w ciągu czterech już edycji, pomoc trafiła do blisko 5 tys. uczniów.
  • Humaniści na start! – to projekt z myślą o osiągających dobre wyniki w nauce z przedmiotów humanistycznych. Skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, którzy z historii i języka polskiego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad z przedmiotów humanistycznych albo konkursów organizowanych w naszych regionie. W zeszłym roku z takiej pomocy skorzystało 501 uczniów. W tym roku stypendyści będą mogli liczyć na kwoty od 200 do 400 zł miesięcznie. 
  • Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II – tutaj pomoc ma trafić do utalentowanych uczniów klas drugich i wyższych techników oraz szkół zawodowych. W tym roku adresatami programu są również uczniowie klas pierwszych szkoły branżowej drugiego stopnia. Sam program ma wesprzeć kształcenie specjalistów, tak potrzebnych na rynku pracy. Wysokość stypendiów wynosi od 200 do 500 zł miesięcznie. w ubiegłym roku skorzystało z niego 500 uczniów.

Z uwagi na trwającą epidemię nie odbyła się część konkursów uprawniających do ubiegania się o stypendium edukacyjne. Zgłoszenia mogą nadsyłać również uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach bądź olimpiadach sprzed 3 lat (Humaniści na start), 2 lat (Prymusi Pomorza i Kujaw) i roku (Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II).

Do aplikowania o stypendium niezbędne są: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny na stronie projektu od 1 września), zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach oraz kopia świadectwa szkolnego. Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września. Wydruk elektronicznej wersji wniosku, uzupełniony o podpisy wraz z dokumentami, składać można osobiście lub przesłać pocztą, na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie edukacja.kujawsko-pomorskie.pl lub pod nr:

  • Prymus Pomorza i Kujaw – prymus.kujawsko-pomorskie.pl, tel. 668 506 961, 883 326 609 oraz 668 507 768,
  • Humaniści na start – humanisci.kujawsko-pomorskie.pl, tel. 883 359 314 oraz 883 353 678,
  • Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II – zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl, tel. 571 293 087 oraz 795 475 365.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.