Marszałkowski pakiet antykryzysowy w 2020 roku. Co zrobiono?

Box2 Samorząd Województwa Wiadomości Województwo
fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce to program, który miał być odpowiedzią na trudną sytuację, jaką wywołała pandemia. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 910 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako pomoc dla instytucji służby zdrowia, ośrodków wsparcia społecznego i firm.

W ramach pakietu m.in. zorganizowano łóżka dla chorych na Covid-19, zapewniono wsparcie dla segmentu medycznego i gospodarczego, uruchomiono też specjalną platformę do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Jak wsparcie prezentuje się w liczbach?

REKLAMA

130 milionów złotych przeznaczonych zostało na zakupy i inwestycje medyczne. Było to duże wsparcie dla wszystkich szpitali w regionie. W Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy udało się od podstaw stworzyć pracownię tomografii komputerowej. To jednak nie wszystko. W ramach pakietu zakupiono 138 respiratorów, 11 ambulansów, 4 nowe systemy do oznaczania koronawirusa dla laboratoriów, 40 defibrylatorów, 3 mln rękawic jednorazowych, 650 tys. maseczek, 250 tys. fartuchów jednorazowych, 18 tys. testów przesiewowych dla personelu przychodni i szpitali i 1000 testów kasetkowych dla podopiecznych Caritasu.

Ponadto, ze wsparcia wytchnieniowego skorzystało łącznie 1,5 tys. medyków z pierwszej linii frontu walki z pandemią. Było to 3,6 tys. noclegów, wraz z opieką psychologiczną. 

Poza inwestycjami medycznymi, duże wsparcie okazano także uczniom. Kujawsko-Pomorska e-Szkoła pozwoliła im nie tylko na bieżąco przyswajać nowy materiał, ale także nadrabiać ewentualne zaległości. Nagranych zostało łącznie 1320 lekcji, które można znaleźć nadal na kanale e-Szkoły na YouTube.

Najwięcej środków wpompowano w segment gospodarczy. Było to aż 675 mln zł. Blisko 1 tys. firm przyznano mikrogranty inwestycyjne na łączną kwotę 30 mln zł. 4 mln zł już zostały wypłacone, kolejne wnioski są w trakcie oceny. 10 mln zł przyznano łącznie 400 podmiotom w ramach grantów do kapitału obrotowego. W ramach pożyczek płynnościowych podpisano umowy z 82 przedsiębiorcami. 

Specjalnym wsparciem objęte zostały branże gastronomiczna oraz fitness. Wdrożone w tym sektorze rozwiązania miały na celu m.in. utrzymanie miejsc pracy. Mowa tu np. o dopłatach do wynagrodzeń w kwocie 3 tys. zł miesięcznie na pracownika, od 6 do 12 tysięcy złotych, w zależności od obrotów, na utrzymanie jednego lub dwóch stanowisk pracy. W trakcie dwóch naborów wniosków złożono aż 600. 150 firm otrzymało już wsparcie na łączną kwotę 1,5 mln zł. 

Na pomoc liczyć mogły też instytucje wsparcia społecznego. 2,5 tysiąca pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i schronisk dla bezdomnych otrzymało dodatkowe wynagrodzenia na łączną kwotę 5 mln zł. Ponadto, do DPS-ów, ośrodków pomocy społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych trafiły urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń oraz środki ochrony osobistej. Najnowszym pomysłem jest także uruchomienie grantów z przeznaczeniem na dopłaty do wynagrodzeń dla personelu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, po 1 tys. zł  brutto przez 3 miesiące. To rozwiązanie zostało wdrożone wraz z początkiem stycznia obecnego roku.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.