Łysomice: Osłonią przed podwyżkami. Ruszyło przyjmowanie wniosków o dodatek osłonowy

Box2 Łysomice Wiadomości
fot. Pixabay (ilustracyjne)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach przyjmuje wnioski o wypłatę tzw. dodatku osłonowego, który ma zrekompensować gospodarstwom domowym podwyżki cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Osoby, które złożą wnioski jeszcze w styczniu, otrzymają pierwszą ratę świadczenia do 31 marca.

Dodatek osłonowy to element rządowej „tarczy antyinflacyjnej”, który ma zrekompensować rosnące koszty energii elektrycznej, gazu oraz żywności. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto na osobę (dla gospodarstw 1-osobowych) lub 1500 zł netto na osobę (w gospodarstwach wieloosobowych) – w rozumieniu ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

REKLAMA

Rokiem bazowym do obliczania przeciętnych miesięcznych dochodów jest rok 2020 w przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r. Od 1 sierpnia 2022 r. rokiem bazowym będzie rok 2021 – wyjaśnia Anna Tokarska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach. – Wysokość przeciętnych miesięcznych dochodów na osobę można przeliczyć na podstawie PIT-11. Wykazany w zeznaniu podatkowym przychód należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz podatek, zaś uzyskaną kwotę podzielić przez liczbę faktycznie przepracowanych miesięcy. W przypadku rodzin po odjęciu składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i podatku, należy dodać otrzymaną ulgę na dziecko i podzielić przez: liczbę osób w rodzinie, liczbę faktycznie przepracowanych miesięcy.

Ile można uzyskać z tytułu dodatku osłonowego? To zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym i rodzaju źródła ogrzewania. 1-osobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł lub 500 zł przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 zł. Gospodarstwo 2-3-osobowe otrzyma 600 zł lub 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Gospodarstwo 4-5-osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Gospodarstwo liczące 6 i więcej osób otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Wyższe ze wskazanych kwot przysługują w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Warto w tym miejscu przypomnieć, że obowiązek złożenia deklaracji do CEEB w terminie do 30 czerwca 2022 r. obejmuje wszystkich właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. CEEB ma stanowić bazę informacji nt. używanych źródeł ogrzewania i rodzajów paliwa, co pozwoli lepiej walczyć ze smogiem. Złożenie deklaracji po tym terminie zagrożone jest karą grzywny.

W przypadku wypłaty dodatku osłonowego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli nawet po przekroczeniu wskazanych progów dochodowych można uzyskać świadczenie, które zostanie odpowiednio pomniejszone. Minimalny poziom dodatku osłonowego wynosi 20 zł – informuje kierownik GOPS-u w Łysomicach.

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub papierowej w Biurze Podawczym GOPS-u w Łysomicach (ul. Warszawska 19).
W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się telefonicznie pod nr. tel. 798 320 078 w godz. 7.30-15.00 lub mailowo: sekretariat@gopslysomice.pl.

Świadczenia przyznane na podstawie kompletnych i prawidłowych wniosków złożonych w styczniu 2022 r. zostaną wypłacone w dwóch równych ratach – do 31 marca i do 2 grudnia. Na podstawie wniosków złożonych później świadczenie zostanie wypłacone jednorazowo do 2 grudnia. Termin składania wniosków upływa 31 października 2022 r.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dostępny jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *