Łysomice: jest budżet na przyszły rok. Ile dochodów, ile wydatków?

Box2 Łysomice Wiadomości
fot. Pixabay (ilustracyjne)

Radni gminy Łysomice jednogłośnie uchwalili budżet na nadchodzący rok, a także wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2033.

Dochody gminy zaplanowano na kwotę ponad 66 mln zł, a wydatki mają wynieść nieco ponad 74,5 mln zł. Deficyt budżetowy w wysokości ok. 8,5 mln zł zostanie pokryty z wolnych środków gminy, ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystanych w 2021 r. oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

REKLAMA

Na inwestycje przeznaczono ponad 26 mln zł. Będą one sfinansowane głównie z dochodów własnych gminy (ok. 13,5 mln zł), środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” (9,1 mln zł) oraz z budżetu Unii Europejskiej (ok. 2,2 mln zł). Wśród głównych projektów znajdują się budowa sieci kanalizacyjnej w Świerczynkach oraz Tylicach, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gostkowie oraz Świerczynkach oraz zagospodarowanie terenu po byłym GS w Łysomicach.

Planuje się modernizację budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Papowie Toruńskim, Gostkowie i Kamionkach Dużych. Ochotnicy z tej ostatniej jednostki otrzymają także dotację na zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. Natomiast wśród inwestycji drogowych zrealizowane mają być: budowa ul. Spółdzielczej, dróg rowerowych w miejscowości Wytrębowice oraz w miejscowości Gostkowo, dróg lokalnych zgodnie z harmonogramem oraz budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w miejscowościach Gostkowo oraz Papowo Toruńskie – Osieki.

Budżet na 2022 r. zakłada kontynuację działań przeciw smogowi, co oznacza, że mieszkańcy nadal będą mogli ubiegać się o dotację z Urzędu Gminy na wymianę źródeł ciepła w swoich domach. Ponadto uwzględniono środki na wykonanie dokumentacji projektowej gazyfikacji gminy Łysomice, w przypadku przystąpienia Spółki Gazowniczej do rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.