Łysomice: 9 mln zł na inwestycje z Polskiego Ładu

Box2 Łysomice Wiadomości
fot. Urząd Gminy Łysomice

Inwestycje warte w sumie ponad 9,1 mln zł zrealizuje gmina Łysomice w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych („Polski Ład”). Gmina otrzymała blisko 6,2 mln zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Gostkowie i Świerczynach oraz 2,9 mln zł na rewitalizację budynku po dawnych magazynach Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

17 listopada wójt gminy Łysomice Piotr Kowal odebrał symboliczne czeki wraz z promesami na realizację inwestycji w Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. Przyznane środki zostaną przeznaczone na realizację dwóch przedsięwzięć.
Dokładnie 2 975 000 zł gmina otrzymała na rewitalizację obszaru zdegradowanego wokół budynku po dawnych magazynach należących do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

REKLAMA

Celem tej kompleksowej inwestycji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego poprzez stworzenie przestrzeni służącej mieszkańcom z różnych grup wiekowych – informuje Krzysztof Sulecki, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Remontów w Urzędzie Gminy Łysomice. – W tym zakresie stawiamy na: integrację, edukację, wypoczynek i sport. Będziemy włączać osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem, które będą mogły stać się aktywne w różnych sferach życia.

Na zrewitalizowanym terenie mają powstać m.in. plenerowa siłownia, plac zabaw, altanki, stoły do gier planszowych, skatepark, przestrzeń na kino letnie itp. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony. Powstaną także zbiorniki wodne z fontanną i liczne nasadzenia.

Inwestycja stanowi kontynuację projektu rewitalizacji terenu po dawnym GS-ie. Pod koniec wakacji oddano do użytku budynek dawnego magazynu, w którym obecnie mieści się biblioteka, kawiarenka miejscowych kół gospodyń wiejskich, pomieszczenia biurowe i inne. Obecnie obiekt stanowi architektoniczną wizytówkę gminy. Modernizacja tego budynku pochłonęła ok. 3,2 mln zł. Obiekt już działa – organizowane są w nim m.in. koncerty, spotkania autorskie oraz inne wydarzenia kulturalne; we wrześniu odwiedzili go także przedstawiciele urzędów marszałkowskich z 11 województw w ramach wizyty studyjnej.

Cieszymy się, że dzięki programowi „Polski Ład” uda nam się szybko zagospodarować teren po dawnym GS-ie – mówi wójt Piotr Kowal. – Wzrost cen materiałów budowlanych w ostatnim czasie skomplikował nasze plany, a dziś, dzięki rządowej dotacji, będziemy mogli dokończyć ten projekt.

Z kolei 6 175 000 zł z „Polskiego Ładu” pójdzie na modernizację systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gostkowo i Świerczyny.

Projekt zakłada usprawnienie techniczne oraz doposażenie dwóch już istniejących stacji uzdatniania wody – opisuje Krzysztof Sulecki z Urzędu Gminy. – Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie na stabilizację parametrów jakościowych i ilościowych wody, w tym zwiększenie produkcji wody uzdatnionej dla mieszkańców oraz zachowanie ciągłości dystrybucji dostaw wody pitnej – dodaje kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Remontów.

Jak podkreśla przedstawiciel Urzędu Gminy, usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Gostkowie i Świerczynach to strategiczna inwestycja, która będzie miała wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.

Musimy zwiększyć moce produkcyjne tych stacji, ponieważ od jakiegoś czasu w okresie letnim, gdy gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na wodę, jest problem z zapewnieniem wody pitnej wszystkim mieszkańcom – wyjaśnia wójt Piotr Kowal.

W ramach naboru do Programu Inwestycji Strategicznych, który stanowi część Rządowego Funduszu „Polski Ład”, jednostki samorządu terytorialnego mogły składać po trzy wnioski. Gmina Łysomice z sukcesem pozyskała środki na realizację dwóch z nich. Trzeci, na który nie udało się zdobyć dotacji, dotyczył budowy nowych dróg gminnych w związku z intensywną rozbudową mieszkaniową na terenie gminy Łysomice. Wójt zapowiada, że ten wniosek będzie ponowiony w następnej edycji tego programu, którą już zapowiedział rząd.

Należy korzystać z każdej możliwości pozyskania środków inwestycyjnych – mówi Piotr Kowal. – Pieniędzy na inwestycje z roku na rok jest coraz mniej, a potrzeby w tym zakresie są zawsze ogromne. Jednak priorytetem w każdym samorządzie są wydatki bieżące na edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną itd. – dopiero to, co zostanie w budżecie, może być przeznaczone na inwestycje. W okresie pandemii koronawirusa nasze przychody są jeszcze skromniejsze, ponieważ w trosce o utrzymanie miejsc pracy w lokalnych firmach wprowadziliśmy np. ulgi podatkowe. Dlatego środki z „Polskiego Ładu” stanowią solidne wzmocnienie naszego budżetu i pozwolą realizować inwestycje, których być może nie zrealizowalibyśmy tak szybko – podsumowuje wójt.

Przetargi na obydwa zadania dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych muszą być rozstrzygnięte do maja 2022 r. Termin realizacji inwestycji to kolejne 12 miesięcy.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.