Łubianka: budują i modernizują. Jakie inwestycje wykonano w tym roku?

Box2 Łubianka Wiadomości
fot. nadesłane

Przebudowa gminnych dróg, budowa ścieżek rowerowych, modernizacja zabytkowych obiektów szkół podstawowych, rozwój sieci wodociągowej. Jakie inwestycje wykonano w 2021 r. na terenie gminy Łubianka?

W 2021 r. przebudowano gminne drogi w kilku miejscowościach o łącznej długości 5,1 km. Chodzi o ulice Topolową i Gruntową w Bierzgłowie, św. Piotra w Biskupicach, Poprzeczną i Wschodnią w Pigży, Grunwaldzką w Łubiance, Dworską w Słomowie oraz Sienkiewicza w Przecznie. Zakres prac obejmował m.in. wymianę nawierzchni jezdni z gruntowej na asfaltową o szerokości 3,5 m, budowę poboczy o szerokości 75 cm oraz dodatkową infrastrukturę, jak progi zwalniające, lampy czy perony.

REKLAMA

Projekt ma na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców – mówi Adam Kierzkowski, kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Łubiance. – Prace budowlane mają związek ze zwiększającą się liczbą mieszkańców w pobliżu tych ulic, które będą w kolejnych latach intensywnie wykorzystywane.
Koszt przebudowy wspomnianych dróg to ok. 3,52 mln zł, w tym 1,26 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Trwa rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Łubianka. Obecnie budowane są dwie ścieżki rowerowe – z Łubianki do Zamku Bierzgłowskiego oraz w Brąchnowie wzdłuż ul. Lipowej.

W miejscowości Zamek Bierzgłowski powstaje odnoga drogi rowerowej Toruń – Unisław, która poprowadzi do zamku krzyżackiego – opisuje Adam Kierzkowski. – Z kolei w Brąchnowie ścieżka rowerowa połączy mieszkańców ul. Lipowej z centrum wsi oraz ze szkołą. Ul. Lipowa ma status drogi powiatowej, więc ruch samochodowy jest tam spory. Ścieżka rowerowa zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej drogi.

Koszt tych inwestycji to blisko 2,3 mln zł, z czego dotacja wyniesie 1,08 mln zł z RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz 600 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dwie duże inwestycje zrealizowano w zakresie rozwoju infrastruktury oświatowej.
Termomodernizacja zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Warszewicach podzielona została na dwa etapy na lata 2021 i 2022. W 2021 r. wymieniono w budynku m.in. centralne ogrzewanie, zainstalowano pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną, wymieniono instalację elektryczną oraz zrealizowano prace związane z dociepleniem stropodachu. Przeprowadzono także prace modernizacyjne wewnątrz budynku, m.in. w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

Zakres prac modernizacyjnych w Warszewicach wymagał uzgodnienia z konserwatorem zabytków. W 2022 r. zostanie zrealizowany drugi etap prac, obejmujący wykonanie tynków termomodernizacyjnych. Dzięki temu szkoła zyska też ładną elewację.
W 2021 r. wydano 2,12 mln zł, w tym 1,63 mln zł pochodziło z dotacji.

W tym roku przeprowadzona została również kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Wybczu. Koszt inwestycji to ponad 650 tys. zł. Zakres prac obejmował odnowienie wnętrza zabytkowego budynku oraz dostosowanie go do przepisów przeciwpożarowych.

Na początku roku gmina zakończyła przebudowę obiektu na potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu. Dokonano też adaptacji pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Warszewicach oraz modernizacji obiektu boiska sportowego w Pigży. Wszystkie zrealizowano z udziałem środków zewnętrznych.

Gminne inwestycje objęły także gospodarkę wodno-ściekową. Wybudowano punkt zlewny ścieków dowożonych, wykonano sieć wodociągową spinającą istniejące odcinki sieci oraz wykonano dodatkową studnię zaopatrująca w wodę stację uzdatniania wody w Warszewicach. Inwestycje te poprawiają dostępność do wody mieszkańców gminy, jak również po likwidacji gminnej oczyszczalni ścieków umożliwiają oddanie i przesył do oczyszczalni w Toruniu ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Inwestycje te pochłonęły około 850 tys. zł, z czego 63 proc. dofinansowania uzyskano ze środków PROW na lata 2014-2020.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *