LOWE w Stolnie. Pierwsze zajęcia już niedługo

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Pixabay.com

Ruszyła rekrutacja na pierwsze zajęcia w ramach LOWE w Stolnie. Jeszcze w październiku odbyć się mają warsztaty fotograficzne oraz kurs pierwszej pomocy. Na te drugie wciąż można nadsyłać formularze zgłoszeniowe. Kto może wziąć udział?

Projekt LOWE, czyli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji ma na celu aktywizację zawodową osób dorosłych. Z oferty skorzystać będą mogły osoby osamotnione, niemobilne, przejawiające brak aktywności zawodowej i społecznej, uzależnione od wsparcia rodziny i innych form pomocy. Udział w proponowanych zajęciach przeznaczony jest również dla osób posiadających niskie, wymagające aktualizacji wykształcenie (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości) oraz innych osób dorosłych, chcących skorzystać z LOWE. Dołączyć mogą również osoby pracujące, które chcą podnieść swoje kompetencje w poszukiwaniu lepszej pracy (w zależności od problemów społecznych i ekonomicznych). Warunkiem jest mieszkanie na terenie gminy Stolno.

REKLAMA

Już niedługo startują pierwsze zajęcia w ramach LOWE w Stolnie. Miejscem spotkań będzie tutejsza Szkoła Podstawowa. 17 października odbędą się warsztaty fotograficzne, nakierowane na wykorzystanie smartfonów przy robieniu zdjęć. Chcący zgłosić się do udziału mieli czas na złożenie formularza rekrutacyjnego do 9 października. Zrobić to można było osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub wrzucając dokument do skrzynki w szkole. Istniała też możliwość wysłania formularza do urzędu pocztą tradycyjną lub elektroniczną. W tym drugim przypadku skorzystać należało z adresu mailowego lowe@stolno.com.pl. Udział w warsztatach fotograficznych przewidziano dla 10 osób. Zajęcia rozpoczną się o godz. 9.00 i potrwają 8 godzin lekcyjnych. Pod koniec miesiąca, 29 października odbędzie się z kolei kurs pierwszej pomocy. Zasady przyjmowania zgłoszeń są takie same, jak w przypadku warsztatu fotograficznego. Czasu na złożenia formularza jest jednak więcej – można to zrobić do 16 października. 

W planach są także spotkania z doradcą zawodowym, które pozwolą na skompletowanie informacji na temat sytuacji zawodowej uczestników. Udział można wziąć w więcej niż jednej formie zajęć realizowanych w ramach projektu LOWE. Pierwszeństwo przy zapisach będą jednak mieli ci, którzy zgłoszą się na nie pierwszy raz. 

W trakcie zajęć zachowane mają zostać obowiązujące przepisy, związane z trwającą wciąż epidemią. Uczestnicy będą musieli zachować wobec siebie bezpieczną odległość, przebywając w wyznaczonych miejscach i skorzystać ze środków ochrony osobistej. Pamiętać więc będzie trzeba o zasłonięciu nosa i ust. Środki do dezynfekcji zapewnią organizatorzy. 

Projekt LOWE w Stolnie realizowany będzie do 30 listopada przyszłego roku. Planowo udział ma w nim wziąć 200 osób. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, co oznacza, że niezapisanie się na najbliższe zajęcia nie wyklucza z udziału w późniejszych. Cały czas można będzie wstąpić do LOWE i zadbać o swoją przyszłość. Można w ten sposób nie tylko poszerzyć swoje horyzonty, ale i zwiększyć szanse na rynku pracy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów udziału w projekcie. Projekt korzysta ze wsparcia środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.