“Liryczna podróż ku niepodległości”. Szkoła Podstawowa w Łubiance organizuje konkurs

Box2 Łubianka Wiadomości
fot. Pixabay (ilustracyjne)

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łubiance organizuje XVI Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „Liryczna podróż ku niepodległości”. Mogą w nim wziąć udział uczniowie z klas 4-8 szkół podstawowych.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie przynależności do małej i wielkiej ojczyzny, budowanie więzi ze społecznością lokalną opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa, propagowanie patriotyzmu poprzez twórczość literacką uczniów, rozwijanie kultury języka ojczystego i samodzielnego, kreatywnego myślenia.

REKLAMA

Aby wziąć udział, należy napisać tekst (w formie na przykład listu, opowiadania, czy rozprawki), który nawiązuje do wybranego utworu lirycznego o tematyce niepodległościowej, lub wykonać pracę plastyczną (dozwolone wszystkie techniki poza pracami z naklejanymi elementami). Prace pisemne mogą liczyć maksymalnie dwie strony A4, zaś prace plastyczne powinny być tworzone na formacie maksymalnie A3.

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy: uczniowie klas 4-6 oraz klas 7-8. Prace należy nadesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łubiance, ul. Chełmińska 1, 87-152 Łubianka. Termin mija 22 października. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronach internetowych szkoły.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.