Likwidacja szkoły w Gronowie. “Uzasadnienie zostało bezczelnie skopiowane”

Box1 Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Rada Gminy Lubicz 21 stycznia zdecydowała o likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie. Przypominamy, że pomiędzy rodzicami a gminą wybuchł na tym tle konflikt. Rodzice nie zgadzają się z przedstawioną argumentacją, podkreślając, że ich dzieci mają w gronowskiej placówce bardzo dobre warunki rozwoju. Teraz okazuje się także, że gmina nie zadała sobie nawet trudu, aby przygotować w pełni oryginalne uzasadnienie swojej decyzji.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie zostało przedstawione 21 stycznia 2021 r. podczas XXVI sesji Rady Gminy Lubicz. Rodzice dzieci, uczęszczających do gronowskiej podstawówki, zasygnalizowali nam, że treść przedstawionego uzasadnienia jest łudząco podobna do uzasadnienia likwidacji szkoły w gminie Czermin z 23 grudnia 2019 r. Wzbudziło to nie tylko zaskoczenie społeczności rodzicielskiej, ale przede wszystkim – niesmak.

REKLAMA

Gołym okiem widać, że akapity uzasadnienia są bezczelnie skopiowane, są niemal identyczne, zmienione są tylko dane liczbowe. Oczywiście, rozumiemy, że można się wzorować na innych uzasadnieniach, ale nie kopiować 1:1! Teraz się zastanawiamy, jak mamy się do tego odnieść? Czy te argumenty rzeczywiście dotyczą naszej szkoły, naszych dzieci, naszej sytuacji? To jest nie do pomyślenia. Mamy poczucie, że uzasadnienie zostało przygotowane na kolanie, byleby jakieś było. To brak szacunku do nas i naszej sprawy – oburzają się rodzice.

Rodzice zwracają też uwagę na fragment artykułu, dotyczący małej liczebności klas, z początku uzasadnienia.

Ten fragment także został skopiowany, ale z artykułu, który można znaleźć w Internecie. Powinien być cytatem, a nie jest. Poza tym, informacje z niego zostały przedstawione wybiórczo, bo dotyczyły tylko wad mało licznych klas. A w tym artykule podane były także zalety, o tym nikt nie wspomniał – dodają rodzice.

Poniżej przedstawiamy wybrane fragmenty z obu uchwał:

“Główną przesłanką podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie jest niekorzystna sytuacja demograficzna, lokalny konflikt społeczny przekładający się bezpośrednio na spadek
liczby dzieci uczęszczających do szkoły oraz słabe wyniki nauki osiągane przez te dzieci na tle innych szkół, nie tylko tych z terenu Gminy Lubicz, ale również innych szkół całego powiatu toruńskiego. Wskazana sytuacja ma swoje dalsze, negatywne konsekwencje w postaci niemożności zapewnienia uczniom Szkoły optymalnych warunków nauczania” – czytamy w uchwale Rady Gminy Lubicz.

“Zasadniczym powodem podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Ziempniowie jest niekorzystna sytuacja demograficzna, polegająca na spadku wskaźnika urodzeń oraz procesy migracyjne, których bezpośrednim skutkiem jest mała ilość dzieci uczęszczających do przedmiotowej Szkoły. Wskazana sytuacja ma swoje dalsze negatywne konsekwencje w postaci niemożności zapewnienia uczniom Szkoły optymalnych warunków nauczania (…)” – a tu czytamy w uchwale Rady Gminy Czermin.

Przykładów jest znacznie więcej.

“Wyniki badań, prowadzonych wśród uczniów klas I-III dowodzą, że stosunkowo najlepsze warunki rozwojowe stwarzają średnio liczne grupy klasowe, liczące w badaniach od 14 do 27 uczniów. W grupie tej najwięcej rodzajów potrzeb społecznych jest zaspokojonych na optymalnym i umiarkowanym poziomie, a najmniej na poziomie niskim. W ogóle nie występuje słabe lub umiarkowane niezaspokojenie potrzeb. Podstawową wadą klas mało licznych – do 13 uczniów – jest zbyt mała liczba koleżanek i kolegów. Potrzeby przynależności do grupy w najmniej licznych klasach nie są zaspokojone na optymalnym poziomie, tak jak większość innych potrzeb społecznych uczniów małych szkół. Małe grupy klasowe są wprawdzie korzystne dla indywidualizacji pracy z dziećmi, ale dla możliwości organizowania życia społecznego w klasie stwarzają już warunki niekorzystne” – taki fragment znajdujemy w uchwale lubickiej.

“Wyniki badań, prowadzonych wśród uczniów klas I-III dowodzą, że stosunkowo najlepsze warunki rozwojowe stwarzają średnio liczne grupy klasowe, liczące w badaniach od 14 do 27 uczniów. W grupie tej najwięcej rodzajów potrzeb społecznych jest zaspokojonych na optymalnym i umiarkowanym poziomie, a najmniej na poziomie niskim. W ogóle nie występuje słabe lub umiarkowane niezaspokojenie potrzeb. Podstawową wadą klas mało licznych – do 13 uczniów – jest zbyt mała liczba kolegów i koleżanek. Potrzeby przynależności do grupy w najmniej licznych klasach nie są zaspokojone na optymalnym poziomie, tak jak większość innych potrzeb społecznych uczniów małych szkół. Małe grupy klasowe są wprawdzie korzystne dla indywidualizacji pracy z dziećmi, ale dla możliwości organizowania życia społecznego w klasie stwarzają już warunki niekorzystne” – a taki, identyczny, w uchwale gminy Czermin.

Z obiema uchwałami można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy Czermin oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Lubicz.

Rodzice uczniów z gronowskiej podstawówki w dalszym ciągu zamierzają walczyć o szkołę dla swoich dzieci. Do tej pory ich pismo z 350 podpisami trafiło już do kilku państwowych instytucji. Niedługo w placówce odbędzie się wizja lokalna z Kuratorium Oświaty. Co więcej, do Urzędu Gminy Lubicz trafiło 17 takich pism. Każdy z radnych dostał własny egzemplarz. Niestety, do tej pory żaden z radnych nie zdecydował się udzielić odpowiedzi.

Tagged

12 thoughts on “Likwidacja szkoły w Gronowie. “Uzasadnienie zostało bezczelnie skopiowane”

 1. Z takim podejsciem do mieszańcow gminy wójt nie ma szans na następną kadencję. Zastanawia mnie dlaczego radni tak bezgranicznie i bezrefleksyjnie poparli wójta w tej decyzji. My rodzice podchodzimy do tego emocjonalnie to chyba zrozumiałe, chodzi o dobro naszych dzieci. Ale postawa wójta i radnych na spotkaniu z rodzicami była arogancka, pełna poczucia wyższości i złości…

 2. Oj rodzice, rodzice. Nie macie argumentów więc “kąsacie” jak małe ratlerki. Tam przecież jest napisana cała prawda. Nie macie argumentów do obrony swoich racji i nie potraficie dyskutować na argumenty. Przecież porównując oba przypadki są one tożsame, ze zbli żonąilością dzieci. Nie uwżam za stosowne wyważać już otwarte drzwi. W XXI wieku, w dobie internetu warto czasem skorzystać z pomysłow innych.
  Niezależnie od tego w jakich okolicznościach to uzasadnienie powstało, czy je ktoś powielił czy też nie powtórzę po raz kolejny, że osiągnięcia były 10, 15, 20 lat temu. Szkoła od lata dołuje jeśli chodzi o liczbę dzieci. Gdzie była poprzednia władza 4 lata temu gdy nie zaistniała klasa I – teraz brak IV, Gdzie była 3 lata temu – teraz brak klasy III. Czy zdiagnozowano sytuację, czy podjęto działania ratujące. Teraz była radna z byłą przewodniczącą rady gminy mianują się obrońcami likwidowanej szkoły. Rozkręcając kampanię ratującą. Odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie co się stało przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 – rozwiązała się klasa VI – dziś brak klasy VII. Dlaczego w tym roku nie ma klasy I? Rok szkolny 2015/2016 oraz 2018/2019 odsyłam na stronę OKE Gdańsk i proponuje analizę wyników egzaminów zewnętrznych w raz z porównaniem na tle gminy, powiaty, województwa i kraju. Wiem, na to wszystko ma wpływ wiele czynnik. Klasa klasie nie zawsze równa . Jednym z nich jest kadra. Pytanie do Pani Dyrektor co zrobiła, by nie było takiej rotacji – 88 nauczycieli w ciągu 15 lat. Niektóre osoby w szkole były rok, góra 2 lata. Jak zapobiegła tak gremialnemu odejściu nauczycieli parę lat temu? Co było tego przyczyną? Czy potrafi to Państwu wytłumaczyć? Przecież nauczyciel przychodzący do pracy 1 czy 2 razy w tygodniu na 1 lub 2 godziny nigdy nie będzie się z tą pracą identyfikował. Czyż nie? Rodzice czy chcecie by fizyki, chemii, języków obcych, muzyki, techniki, plastyki itd uczył Wasze dzieci co roku ktoś inny. Czego je nauczy? Jakie będą ich osiągnięcia? Z jaką wiedzą i bagażem pójdą dalej? Zapytajcie byłą radną dlaczego zabrała swoje dzieci ze szkoły w Gronowie? Dlaczego się tam nie uczyły? Jestem ciekawy, czy szczerze Wam na to pytanie odpowie? Tak się składa, że przez 5 lat nauki fizyki co roku przez innego nauczyciela uzdolniony matematyk wybrał takie studia, by z fizyką mieć jak najmniej do czynienia. Czy broniąc upadającej szkoły o to Wam rodzicom chodzi? A może trzeba wyjść poza strefę “swojego komfortu” i dać wypłynąć swoim dzieciom na szerokie wody. Mówicie, że Młyniec się podniósł? To zapytajcie panią radną i przewodnicząca dlaczego tworząc siec szkół w 2017 roku zmienili obwody szkół przypisując Brzezinko do Młyńca (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO , Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r., Poz. 1732, UCHWAŁA NR XXXII/396/2017 RADY GMINY LUBICZ, z dnia 30 marca 2017r., w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia1września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku). Którą ze szkół tak de fakto chciano ratować, a którą pogrążyć? Czy obie Panie potrafią Wam mieszkańcom na tak postawione pytanie odpowiedzieć? Jako mieszkaniec gminy nie zazdroszczę żadnej ze stron. Was rodziców rozumiem ale nie popieram – widzicie tylko koniec swego nosa i działacie jak bezstresowo wychowane dzieci , którym zabrano zabawki. Władzom gminy też nie zazdroszczę aczkolwiek również rozumiem. Na ich miejscy nie chciałbym być oskarżony o niegospodarność w wydawaniu publicznych pieniędzy w przypadku utrzymania szkoły z liczbą dzieci 21 od następnego roku szkolnego z 21 nauczycielami i bez jakichkolwiek nadziei na utworzenie w nowym roku szkolonym klasy pierwszej. Mówicie, że w gminie “się nie inwestuje”. No cóż ma ona trudny orzech do zgryzienia. Ale nikt dla 21 czy 27 dzieci nie wybuduje sali gimnastycznej za 2,5 miliona zł, ani nie zrobi orlika skoro w CKU jest. Życzę przemyślenia wszystkich własnych oczekiwań i możliwości gminy.. Niestety jako rodzice znacie wszystkie własne prawa i obowiązki włodarzy gminy. SZKODA, ŻE NIE ODWROTNIE.

  1. Wielki pitbull się znalazł, obrońca uzasadnienia, najpewniej autor lub współautor kompromitującego pisma

  2. Marian R.
   23 stycznia 2021 o 16:30
   Wszystko o czym w tym artykule mówią ludzie to prawda. Ale osiągnięcia były 10, 15, 20 lat temu. Szkoła od lata dołuje jeśli chodzi o liczbę dzieci. Gdzie była poprzednia władza 4 lata temu gdy nie zaistniała klasa I – teraz brak IV, Gdzie była 3 lata temu – teraz brak klasy III. Czy zdiagnozowano sytuację, czy podjęto działania ratujące. Teraz była radna z byłą przewodniczącą rady gminy mianują się obrońcami likwidowanej szkoły. Rozkręcając kampanię ratującą. Odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie co się stało przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 – rozwiązała się klasa VI – dziś brak klasy VII. Dlaczego w tym roku nie ma klasy I? Rok szkolny 2015/2016 oraz 2018/2019 odsyłam na stronę OKE Gdańsk i proponuje analizę wyników egzaminów zewnętrznych w raz z porównaniem na tle gminy, powiaty, województwa i kraju. Wiem, na to wszystko ma wpływ wiele czynnik. Klasa klasie nie zawsze równa . Jednym z nich jest kadra. Pytanie do Pani Dyrektor co zrobiła, by nie było takiej rotacji – 88 nauczycieli w ciągu 15 lat. Niektóre osoby w szkole były rok, góra 2 lata. Jak zapobiegła tak gremialnemu odejściu nauczycieli parę lat temu? Co było tego przyczyną? Czy potrafi to Państwu wytłumaczyć? Przecież nauczyciel przychodzący do pracy 1 czy 2 razy w tygodniu na 1 lub 2 godziny nigdy nie będzie się z tą pracą identyfikował. Czyż nie? Rodzice czy chcecie by fizyki, chemii, języków obcych, muzyki, techniki, plastyki itd uczył Wasze dzieci co roku ktoś inny. Czego je nauczy? Jakie będą ich osiągnięcia? Z jaką wiedzą i bagażem pójdą dalej? Zapytajcie byłą radną dlaczego zabrała swoje dzieci ze szkoły w Gronowie? Dlaczego się tam nie uczyły? Jestem ciekawy, czy szczerze Wam na to pytanie odpowie? Tak się składa, że przez 5 lat nauki fizyki co roku przez innego nauczyciela uzdolniony matematyk wybrał takie studia, by z fizyką mieć jak najmniej do czynienia. Czy broniąc upadającej szkoły o to Wam rodzicom chodzi? A może trzeba wyjść poza strefę “swojego komfortu” i dać wypłynąć swoim dzieciom na szerokie wody. Mówicie, że Młyniec się podniósł? To zapytajcie panią radną i przewodnicząca dlaczego tworząc siec szkół w 2017 roku zmienili obwody szkół przypisując Brzezinko do Młyńca (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO , Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r., Poz. 1732, UCHWAŁA NRXXXII/396/2017RADYGMINYLUBICZ, z dnia 30 marca 2017r., w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia1września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku). Którą ze szkół tak de fakto chciano ratować, a którą pogrążyć? Czy obie Panie potrafią Wam mieszkańcom na tak postawione pytanie odpowiedzieć? Jako mieszkaniec gminy nie zazdroszczę żadnej ze stron. Was rodziców rozumiem ale nie popieram – widzicie tylko koniec swego nosa i działacie jak bezstresowo wychowane dzieci , którym zabrano zabawki. Władzom gminy też nie zazdroszczę aczkolwiek również rozumiem. Na ich miejscy nie chciałbym być oskarżony o niegospodarność w wydawaniu publicznych pieniędzy w przypadku utrzymania szkoły z liczbą dzieci 21 od następnego roku szkolnego z 21 nauczycielami i bez jakichkolwiek nadziei na utworzenie w nowym roku szkolonym klasy pierwszej. Mówicie, że w gminie “się nie inwestuje”. No cóż ma ona trudny orzech do zgryzienia. Ale nikt dla 21 czy 27 dzieci nie wybuduje sali gimnastycznej za 2,5 miliona zł, anie nie zrobi orlika skoro w CKU jest. Życzę przemyślenia wszystkich własnych oczekiwań i możliwości gminy.. Niestety jako rodzice znacie wszystkie własne prawa i obowiązki włodarzy gminy.

 3. Do Też Potrafię Skopiować.
  Jestem autorem wpisu z 21 stycznia i pozwoliłem go sobie skopiować tutaj. Nie jestem w żaden sposób związany z żadną ze stron. Czekam tylko na odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania. Jak widać na załączonym obrazku nadal ich brak. Napisałem, że rozumiem argumenty rodziców i ich nie popieram oraz to uzasadniłem. Napisałem również, że rozumiem gminę, której możne grozić zarzut niegospodarności. Dyskutujmy na argumenty.

 4. Panie Marianie R.(jakkolwiek ma Pan na imię i kimkolwiek Pan jest, bo napewno nie obiektywnym obserwatorem) po Pana komentarzach jednoznacznie widać, że wielu szkół Pan nie kończył (a w podstawówce raczej uczęszczał Pan do bardzo licznej klasy)… Dla Pan wiadomość np.na studiach za skopiowanie BEZ ZGODY AUTORA (czyli coś zupełnie innego niż kopiowanie swoich komentarzy) czegokolwiek w jakiekolwiek pracy wyciąganie są poważne konsekwencje…. Ale faktycznie trzeba najpierw studiować, żeby o tym wiedzieć. I nie sądzę, że ktokolwiek będzie TU z Panem dyskutował o jakichkolwiek argumentach…. Bo po co? Kim Pan jest?

 5. Wiele rodziców zabrało dzieci ze szkoły przez P. Dyrektor! Rotacja nauczycieli też niestety jest “zasługą” P. Dyrektor. Ma ona bardzo złą opinię. Nie zachęcała, nie wspierała, nie zabiegała żeby rodzice nie zabierali dzieci ze szkoły, żeby zapisywanie nowe dzieci. Taka opinia krążyła od wielu lat, aż się posypało. Były skargi na p. Dyrektor, ale niestety , była nie do ruszenia. Zero refleksji, zero zmian w traktowaniu nauczycieli i zarządzaniu szkołą. Przykro mi.

 6. Do Rodzic.
  Szanowny Rodzicu!
  Proszę czytać ze zrozumieniem. Cały tekst, który napisałem. Nie zniżę się do Pana/Pani poziomu i nie będę oceniał kto jak liczne osobowo i jakie szkoły kończył oraz ile ma fakultetów. Rozumiem, że zamiast dyskutować o stanie faktycznym, kondycji szkoły, ilości dzieci i innych postawionych przeze mnie pytaniach lepiej ziać nienawiścią. No cóż ………. nasza Polska, zaściankowa rzeczywistość.
  Z poważaniem
  Marian R.

 7. Jak to ktoś mądry napisał: oni nic nie umieją sami zrobić. To banda dyletantów.
  Marian R. – nie zmieniaj tematu. Tym razem mowa jest o bezczelnym, debilnym skopiowaniu uzasadnienia uchwały. Podyskutujmy więc o szokująco niskimi kompetencjami prawcowników urzędu w Lubiczu. Jakim trzeba być bezmózgiem, a przy tym bezczelną kreaturą, żeby zerżnąć niemal 3/4 tekstu uzasadnienia uchwały??? Czy ten urzędnik nie wie, że w dobie internetu ludzie to sprawdzą? No i teraz pytanie o konsekwencje…
  Marku, wójcie, szanuję cię, bo cię znam od wieków. Wywal tych i im podobnych kretynów na zbity pysk, bo przecież w ostateczności to bije w ciebie, chłopie!!! To ty będzie się teraz tłumaczył. I to ty w przyszłości możesz za to odpowiedzieć przed sądem.

 8. Wódz wie najlepiej i z nikim się nie liczy, ludzie dla niego to zbędna materia na drodze do realizacji jego wielkich idei sięgających daleko poza granice wyobraźni nawet najwybitniejszych uczonych. Po szkole powstanie świetlica, największa specjalność wodza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *