Lato inwestycji w powiecie. Co się zmieni?

Box2 Powiat toruński
Nowa pracownia fryzjerska w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wygląda lepiej niż niejeden profesjonalny salon. W takich warunkach uczyć się będą adepci fryzjerstwa już od września. (fot. Michał Kardas)

Modernizacje szkół, remonty dróg, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i windy dla niepełnosprawnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego – sezon na inwestycje w powiecie toruńskim trwa. 

Już we wrześniu duże zmiany czekają powracających do szkolnych ław uczniów z Chełmży.

REKLAMA

– Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży zyska nowe pracownie – krawiecką, cukierniczą, montera robót wykończeniowych. Warunki nauczania tych pożądanych na rynku pracy zawodów znacznie się poprawią – zapowiada starosta toruński Marek Olszewski. – Obecnie w ZS im. UE trwają ostatnie odbiory techniczne i urządzanie pracowni. Niedawno zbudowaliśmy nową część szkoły, w której mieszczą się pracownie do kształcenia zawodowego. Ostatnie odbiory budowlane trwają także w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – zaadaptowano tam duży strych na pracownie (m.in. fryzjerską – na zdjęciu) i dobudowano windę. W niedalekiej przyszłości chcemy też doposażyć piękną aulę Szkoły Muzycznej w Chełmży, co uczyni z niej reprezentacyjną powiatową salę koncertową i teatralną. Chodzi m.in. o klimatyzację i oświetlenie sceniczne – opisuje starosta.

Od 1 września zmieni siedzibę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobrzejewicach, obsługująca południowo-wschodnią część powiatu – gminy Obrowo, Czernikowo i Lubicz. Poradnia do tej pory działała w piwnicy DPS-u.

– Małe okna, brak światła dziennego to nie są odpowiednie warunki do funkcjonowania tego typu placówki – mówi Marek Olszewski. – W 2020 r. zbudujemy w Dobrzejewicach zupełnie nową siedzibę Poradni, a już teraz – na kilkanaście miesięcy, do czasu zbudowania nowego obiektu – przenosimy Poradnię do wynajętego budynku.

We wrześniu ruszy też budowa siedziby Domu Dziennego Pobytu w Osieku nad Wisłą – placówka przeznaczona będzie dla osób starszych. Nowoczesny obiekt będzie wyposażony w windę dla niepełnosprawnych.

– Obecnie budynki administracji publicznej nie mogą funkcjonować bez windy – mówi starosta. – Dlatego Starostwo Powiatowe uruchomiło kompleksowy program modernizacyjno-inwestycyjny, który wyposaży w windy wszystkie jednostki organizacyjne powiatu toruńskiego. Celem „programu windowego” jest eliminacja barier architektonicznych, często uniemożliwiających dotarcie osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Problem dotkliwy jest szczególnie w placówkach przeznaczonych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, takich jak domy pomocy społecznej (powiat toruński prowadzi cztery: w Dobrzejewicach, Browinie, Wielkiej Nieszawce oraz Pigży) i środowiskowe domy samopomocy (w Osieku n/Wisłą i Chełmży). Wind w przyszłym roku doczekają się także Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży – wylicza Marek Olszewski.

Mieszkańcy powiatu toruńskiego mogą korzystać z coraz bardziej spójnej sieci tras rowerowych. W najbliższym czasie (połowa 2020 r.) do użytku zostanie oddanych ok. 40 km nowych ścieżek rowerowych, m.in. Toruń-Górsk, Różankowo-Kamionki Małe-Turzno, Osiek n/Wisłą-Czernikowo-Mazowsze-Obrowo.

Jesteśmy także na etapie rozstrzygania przetargów na modernizację trzech odcinków dróg powiatowych: Gostkowo-Papowo Toruńskie, Dąbrowa Chełmińska-Skłudzewo-Gierkowo-Rzęczkowo oraz Chełmża-Brąchnowo-Pigża w miejscowości Brąchnowo.

– W lipcu przedstawiliśmy wójtom projekt planu modernizacji dróg powiatowych w poszczególnych gminach – mówi starosta Marek Olszewski. – Po konsultacjach z włodarzami gmin przystąpimy do realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *