Laptopy dla uczniów z gminy Łubianka

Box2 Łubianka Wiadomości
fot. Urząd Gminy Łubianka

Samorząd Łubianki zdecydował się wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów gminnych szkół podstawowych. Udało się pozyskać na ten cel 70 tys. zł. Szkoły już wcześniej podjęły też decyzję o użyczeniu uczniom własnego sprzętu. Takie kroki pozwoliły efektywniej realizować założenia kształcenia na odległość. 

Zamknięcie placówek edukacyjnych wymusiło przyjęcie nowych standardów kształcenia. Uczniowie i nauczyciele w krótkim czasie musieli nauczyć się pracować zdalnie, co stanowiło duży problem zwłaszcza dla dzieci zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. To uczniowie z rodzin o niskim statusie społecznym, którzy nie mieli dostępu do komputera lub internetu. Problem pojawiał się także w rodzinach wielodzietnych, w których w tym samym momencie z jednego komputera musiało korzystać kilkoro dzieci. Ministerstwo Cyfryzacji wyszło naprzeciw tym utrudnieniom i przeznaczyło ponad 186 mln zł na projekt „Zdalna szkoła”. W ramach projektu wszystkie samorządy powiatowe i gminne mogły od 1 kwietnia wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Taką możliwość wykorzystała również gmina Łubianka.

REKLAMA

W ramach projektu zakupiliśmy 23 laptopy i 5 modemów dla uczniów ze szkół podstawowych – informuje Anna Filus, inspektor ds. edukacji, zdrowia i spraw społecznych w Urzędzie Gminy Łubianka. – Dzieci będą mogły z nich korzystać do końca czerwca, czyli do zakończenia zajęć lekcyjnych w tym roku szkolnym.

Gmina wnioskowała o maksymalną możliwą kwotę dofinansowania, uzależnioną od liczby uczniów w danej jednostce samorządu terytorialnego. Udało się uzyskać 70 tys. zł. Gmina Łubianka będzie miała teraz pół roku na rozliczenie projektu. 

Beneficjentem projektu jest gmina i to ona, jako organ prowadzący, dokonuje przekazania laptopów szkole. Sprzęt przekazywany jest w dalszej kolejności uczniom na zasadach użyczenia. Po powrocie do zajęć stacjonarnych musi zostać zwrócony – tłumaczy Anna Filus.

Sprzęt, po zakończeniu nauki zdalnej, może być dalej wykorzystywany na potrzeby szkoły. Jeżeli okaże się, że na jesieni konieczne będzie kontynuowanie zajęć on-line, laptopy ponownie zostaną użyczone uczniom.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *