Laboratorium umiejętności. Projekt edukacyjny w chełmińskich podstawówkach

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Projekt edukacyjny, który będzie realizowany w kilku podstawówkach na terenie gminy miasta Chełmno, pozwoli wznieść kształcenie najmłodszych uczniów na wyższy poziom. Dodatkowe zajęcia, eksperymenty, nowe pracownie i pomoce naukowe, szkolenia dla nauczycieli i integracja międzyszkolna to najważniejsze punkty projektu.

Gmina miasto Chełmno wzięła udział w konkursie, ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zyskała dzięki temu możliwość realizacji projektu edukacyjnego pn: „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności”. Projekt będzie realizowany od sierpnia 2020 r. do czerwca 2023 r. i obejmie swoim zasięgiem trzy chełmińskie podstawówki, czyli Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 2 i Szkołę Podstawową nr 4. 

REKLAMA

Całkowita wartość projektu to prawie 1.8 mln zł. Unia Europejska zapewnia dofinansowanie w wysokości 85 proc., a skarb państwa pokryje 10 proc. Pozostałe 5 proc. to niepieniężny wkład własny gminy w postaci udostępnienia sal lekcyjnych w szkołach – informuje Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna.

Istotą projektu jest realizacja dodatkowych zajęć, które będą stanowiły uzupełnienie działań, prowadzonych przez placówki oświatowe oraz doskonalenie nauczycieli i doposażenie pracowni szkolnych. Projekt będzie realizowany w oparciu o cztery filary. Pierwszy z nich to rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności, niezbędnych na rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o umiejętności językowe, matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, przedsiębiorczość czy krytyczne myślenie. 

W chełmińskich podstawówkach zaplanowano np. zajęcia z programowania i robotyki, zajęcia szachowe czy zajęcia z języka hiszpańskiego. Będą odbywały się także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów ścisłych – tłumaczy Magdalena Ludwikowska, dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowych.

Drugim filarem będzie praca z uczniami o specjalnych potrzebach rozwojowo-edukacyjnych. Planowanych jest niemal 900 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych czy rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Kolejny filar dedykowany jest dla uczniów ostatnich klas, ponieważ obejmuje 64 godzin zajęć z doradztwa zawodowego, związanego z wyborem przyszłych kierunków kształcenia. Czwarty filar to nauka metodą eksperymentu. Zaplanowano m.in. międzyszkolne zajęcia eksperymentalne, które nie tylko będą rozbudzać ciekawość, ale także pozwolą na integrację uczniów o wspólnych zainteresowaniach. W ramach tych zajęć planowane jest wykonywanie różnych eksperymentów i doświadczeń z chemii, fizyki i biologii. 

W projekcie zaplanowano również podniesienie kompetencji  i kwalifikacji nauczycieli. Będą oni mogli uczestniczyć w szkoleniach w zakresie technik indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu i nowoczesnych technologii, kształtowania umiejętności interpersonalnych czy doradztwa edukacyjno-zawodowego – wymienia Magdalena Ludwikowska.

Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów i nauczycieli to jednak nie wszystkie możliwości, z jakich mogą skorzystać szkoły w ramach projektu. Placówki zostaną doposażone w pomoce naukowe o wartości ponad 360 tys. zł., a na ich terenie powstaną nowe pracownie biologiczno-przyrodnicza, chemiczna i matematyczno-fizyczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *