Które sklepy nie przestrzegają zaleceń epidemiologicznych?

Box2 Wiadomości
Fot. Pixabay

Coraz więcej osób reaguje widząc sprzedawców i ekspedientki, które nie stosują się do zaleceń epidemiologicznych. Także do naszej redakcji wpływają maila z informacjami braku lateksowych rękawiczek u sprzedawców lub o podawania towaru i obracaniu gotówką. Co mówią przepisy epidemiologiczne? Do czego sprzedawcy są zobowiązani, a czego wymagać od nich nie możemy?

W ostatnią sobotę zauważyłem, że praktycznie żaden ze sklepów w mojej okolicy nie wdrożył dosłownie żadnych zaleceń Ministerstwa Rozwoju. Pracownicy oraz kierownictwo kierują się „swoimi” wytycznymi z central, które w bardzo niewielkim stopniu są zbieżne z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju oraz Generalnego Inspektoratu Sanitarnego. Wnioskiem jest, że nie zastosowanie się w 100% albo więcej niż przewidują zalecenia spowoduje, że te obiekty handlowe staną się „rozsadnikiem” epidemii w naszej okolicy. W sklepach jak zawsze na pierwszym planie jest licznie i  układnie towaru zamiast z  pełnym zaangażowaniem dbałość o minimalizowanie możliwości zakażenia się na terenie sklepów – napisał do nas pan Marek ze Złotorii.

REKLAMA

Jak dokładnie brzmią zalecenia Ministerstwa Rozwoju podczas zagrożenia epidemią koronawirusa?

 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 • Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
 • Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 • Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 • Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 • Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 • Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.
 • Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne: 1. powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; 2. wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

W ogłoszeniu Ministerstwa Rozwoju zaznaczono również, że NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.