„Kto Ty jesteś? Polak mały”. Trwa konkurs recytatorski dla dzieci z gminy Chełmża

Box2 Gmina Chełmża
fot. Łukasz Piecyk

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie, wraz z filiami w Głuchowie, Skąpem i Grzywnie zaprasza do wzięcia udziału w I Gminnym Konkursie Recytatorskim interpretacji wierszy o tematyce patriotycznej „Kto Ty jesteś? Polak mały”. Bezpieczeństwo uczestnikom w czasie pandemii zapewni forma konkursu – odbędzie się on online.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli i zerówek z terenu gminy Chełmża. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu interpretacji dowolnego wiersza o tematyce patriotycznej i zaprezentowanie go na nagraniu, którego długość nie może przekroczyć 5 minut. Gotowe filmy przesyłać należy do gminnych bibliotek za pośrednictwem Facebooka lub pod adres biblioteka.gluchowo@gminachelmza.pl. Przesłany plik powinien w nazwie zawierać pierwszy wyraz tytułu wiersza oraz inicjały dziecka, pisane jednym ciągiem. Nagrania przesyłać można do 31 października. Jednocześnie w osobnym pliku tekstowym przesłać należy informacje takie jak imię i nazwisko dziecka, jego wiek, nazwę szkoły, tytuł wiersza oraz dane kontaktowe – mail lub numer telefonu rodzica. Konieczne jest również podpisanie zgody na wykorzystanie danych osobowych.

REKLAMA

Konkurs ma przede wszystkim kształtować patriotyczne postawy wśród najmłodszych, upowszechniając jednocześnie piękno mowy ojczystej. Dzięki interpretacji uczestnicy mogą również wytworzyć emocjonalny stosunek do wartości kulturowych, a także pobudzić swoją wrażliwość artystyczną. 

Zwycięzców konkursu wyłoni jury, które oceniać będzie dobór repertuaru, jego zgodność z tematem, dykcję, tempo, intonację, a także ogólną interpretację utworu i wyraz artystyczny. Dopuszczalne jest korzystanie z rekwizytów, strojów czy dekoracji. Wyniki konkursu ogłoszone i zamieszczone zostaną na Facebooku Filii Biblioteki Samorządowej w Głuchowie 13 listopada. Laureaci zostaną również powiadomieni przez podane w zgłoszeniach numery telefonów lub adresy mailowe. Jurorzy nagrodzą trzy najlepsze interpretacje, ale przewidziano również wyróżnienia. Fundatorem nagród są organizatorzy – biblioteki gminy Chełmża, które zachęcają najmłodszych do wzięcia udziału w pierwszej edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *