Korzystaj ze swoich podatków [WYWIAD]

Box1 Wiadomości Zławieś Wielka
„Dochody podatkowe zwiększają możliwości inwestycyjne gminy”, tłumaczy Krzysztof Rak. Fot. Łukasz Piecyk

O tym, dlaczego meldunek w miejscu zamieszkania jest ważny i co można na tym zyskać, rozmawiamy z Krzysztofem Rakiem, zastępcą wójta gminy Zławieś Wielka.

Gminy każdego roku apelują do swoich mieszkańców o to, aby meldowali się w miejscu swojego faktycznego zamieszania. Dlaczego jest to takie ważne?

REKLAMA

Dzięki temu, iż mieszkańcy meldują się w gminie bądź wskazują ją w rozliczeniu podatkowym jako miejsce zamieszkania, zwiększają się dochody budżetowe, na które składa się prawie 40 proc. udziału w podatku PIT. W 2020 r. wpływy z podatku PIT zasiliły gminne finanse kwotą 16 mln zł. Wpływające do budżetu gminy dochody podatkowe zwiększają możliwości inwestycyjne gminy. Więcej pieniędzy z podatku PIT to więcej wybudowanych dróg, chodników, latarni. 

Im mniej meldunków, tym mniej podatków. Co mieszkańcy gminy tracą w takiej sytuacji?

Mniejsze wpływy do budżetu wiążą się z przesuwaniem w czasie ważnych przedsięwzięć, poprawiających warunki życia mieszkańców. Nie można również zapomnieć o tym, że do wykorzystania środków z Unii Europejskiej niezbędne jest zapewnienie wkładu własnego, a brak wpływów „idących za meldunkiem” znacząco ogranicza możliwość ich pozyskania. 

A co mieszkańcy mogą zyskać, jeśli ich podatki będą wpływać do gminy, w której mieszkają?

Gmina ma na swoich barkach szereg obowiązków. W pierwszej kolejności wykonywane są te najważniejsze, zaspokajające podstawowe potrzeby. Bo przecież woda musi być dostarczona, śmieci odebrane, szkoły muszą funkcjonować, a urząd obsłużyć interesanta. To, z czego gmina może zrezygnować lub co może ograniczyć, to inwestycje, które są czymś dodatkowym. Płacąc podatki dochodowe na rzecz gminy, każdy mieszkaniec ma udział w budowie infrastruktury, która sprawia, że wszystkim żyje się po prostu lepiej. Do mieszkańców, płacących podatki w gminie, skierowane są również programy, wspierające wymianę pieców na ekologiczne, związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków czy montażem instalacji fotowoltaicznych. 

Jakie inwestycje w gminie Zławieś Wielka udało się zrealizować w zeszłym roku?

W ubiegłym roku w Szkole Podstawowej w Przysieku oddano do użytku łącznik z nowymi salami i przestronną świetlicę. Rozpoczęto budowę Gminnego Centrum Aktywności Społecznej w Złejwsi Wielkiej. Rozbudowano infrastrukturę drogową, modernizując kilka gminnych dróg, a mieszkańcy Rzęczkowa już niebawem będą się poruszać chodnikiem „pod górę rzęczkowską”. Większość tych inwestycji gmina wykonywała dzięki wsparciu unijnemu bądź umowom partnerskim, jednak wkład własny pochodził przede wszystkim z wpływów z podatków dochodowych mieszkańców. 

A jakie inwestycje planowane są na ten rok?

Już w kwietniu planowane jest rozpoczęcie budowy nowego PSZOK-u. Będziemy też modernizować Stację Uzdatniania Wody w Siemoniu, kontynuować budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łążynie, zaczynamy także renowację najstarszej części Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej. Na 2021 r. zaplanowane jest również wiele zadań drogowych i budowa kolejnych etapów ścieżki rowerowej. 

Co w takim razie trzeba zrobić, aby zameldować się w gminie Zławieś Wielka?

Meldunku można dokonać osobiście w urzędzie lub przez platformę ePUAP. Dokonując zameldowania osobiście, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Natomiast, jeżeli chcemy zameldować się w nieruchomości, której to nie my jesteśmy właścicielami, wystarczy, aby właściciel podpisał zgłoszenie meldunkowe, potwierdzające zamieszkanie i na czas meldunku udostępnił meldującemu tytuł prawny.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *