Konsultacje społeczne w Czernikowie. Mieszkańcy współtworzą plan miejscowy

Box2 Czernikowo Wiadomości
fot. Urząd Gminy Czernikowo

Tworzenie planu miejscowego to procedura istotna dla wszystkich mieszkańców gminy Czernikowo. Mogą się oni dowiedzieć, jak duże ma znaczenie, na konsultacjach społecznych, w których uczestniczy m.in. urbanista. Można na nich także złożyć wniosek o zmianę w planie oraz wypełnić ankietę dotyczącą zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Urząd Gminy Czernikowo pod koniec 2019 r. przystąpił do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Czernikowo i Wygoda. Każdy mieszkaniec może współuczestniczyć w tym procesie, składając wniosek o zmiany w planie miejscowym, a także dzieląc się swoimi uwagami nt. jego oddziaływania na środowisko. Procedura opracowywania planów to jedyny moment dla właścicieli działek, aby zmienić ich przeznaczenie, np. z usługowej na budowlaną. Mieszkańcy mogą także zgłaszać uwagi i tym samym bezpośrednio wpływać na przeznaczenie sąsiednich terenów.

REKLAMA

Złożenie wniosku leży w interesie każdego mieszkańca – apeluje Kinga Zagajewska, kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Opracowywanie planu miejscowego w gminie Czernikowo realizowane jest w ramach projektu „Wspólny Plan”. Projekt otrzymał grant i finansowany jest z Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój”. Jego celem jest zwiększenie społecznego zaangażowania w obszarze planowania przestrzennego. To właśnie z tego powodu zdecydowano się część otrzymanych funduszy przeznaczyć na organizację konsultacji społecznych, które pomogą poznać problemy i opinie mieszkańców. Chodzi także o wypracowanie kompromisu pomiędzy mieszkańcami, ekologami, przedsiębiorcami i inwestorami. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 lipca w Parku 700-lecia w Czernikowie. Uczestniczył w nim urbanista Łukasz Piskurewicz, który na początku przedstawił prezentację i wyjaśnił, w jakim celu sporządza się plany miejscowe. Potem zorganizował warsztaty mapowe.

Zaskoczyła nas wyjątkowo duża frekwencja, na pierwszym spotkaniu pojawiło się ponad 50 osób. Największym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się kolorowe ortofotomapy, na których mogli oni wskazać swoją nieruchomość, a następnie bezpośrednio zaznaczyć, jakiej zmiany chcieliby wobec tej nieruchomości dokonać. W większości przypadków chodziło o zmianę przeznaczenia działki – mówi Kinga Zagajewska.

Nie zabrakło też tematów dotyczących zabudowy wielorodzinnej, a także kategorii i usytuowania lokalnych dróg. Mieszkańcy dyskutowali, jakie drogi można przesunąć, jakie należałoby zlikwidować, które mogą negatywnie wpłynąć na środowisko czy niekorzystnie podzielić działki jednego właściciela.

Na koniec uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w spacerze badawczym po terenie, który obejmuje tworzony aktualnie plan miejscowy. W trakcie tego spaceru najistotniejszą kwestią było właśnie usytuowanie dróg, mieszkańcom lepiej rozmawiało się na ten temat w terenie – dodaje Kinga Zagajewska. – Wszystkie wnioski będą uwzględnione przez urbanistę i pomogą w nadaniu ostatecznego kształtu planowi miejscowemu.

Kolejne spotkanie planowane jest 19 sierpnia o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie. Uczestnicy mogą liczyć na drobny poczęstunek, gadżety promocyjne i opiekę nad swoimi pociechami. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *