Konkurs na statuetkę nierozstrzygnięty

Box2 Powiat toruński Wiadomości
fot. Michał Kardas

Bez wyłonienia zwycięzcy zakończyło się wtorkowe posiedzenie komisji konkursowej oceniającej projekty statuetek przesłanych na konkurs pn. „Nagroda Starosty Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego”. Żadna z propozycji nie uwzględniała postaci patrona wyróżnienia.

Konkurs miał charakter otwarty, mogli w nim wziąć udział artyści plastycy, uczniowie i studentów szkół artystycznych oraz inni twórcy. Nagrodą było 3 tysiące złotych oraz zlecenie realizacji zamówienia na wykonanie co najmniej 3 statuetek.

REKLAMA

Projekty oceniła komisja w składzie: starosta toruński Marek Olszewski jako przewodniczący, profesorowie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: dr hab. Anna Wysocka, prof. dr hab. Piotr Klugowski, prof. dr hab. Ireneusz Kopacz oraz pracownicy Starostwa: Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Andrzej Pabian i grafik powiatowy mgr sztuki Michał Kardas.

Członkowie komisji po zapoznaniu się z pracami i dokumentacją wszystkich projektów uznali, że żadna z zaprojektowanych statuetek nie spełnia oczekiwań organizatora pod względem artystycznym oraz nie odpowiada specyfice powiatu toruńskiego (ziemskiego) i pomija najważniejszy kontekst nagrody jakim jest postać Adama Schedlin-Czarlińskiego, patrona statuetki.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.