Kolejne pieniądze unijne dla Chełmży. Na co tym razem?

Box1 Chełmża Wiadomości
Umowę o dotację podpisali marszałek Piotr Całbecki i burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Chełmża zrealizuje kolejne projekty. Remont przejdzie elewacja Ratusza Miejskiego. Prace zaczną się w tym roku od tzw. Małego Ratusza.

W minionym tygodniu w urzędzie marszałkowskim w Toruniu zostały podpisane umowy z kolejnymi beneficjentami dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wśród nich znalazła się Chełmża, której jako jedynemu samorządowi udało się przeforsować w tym rozdaniu dwa projekty. Dzięki temu do miasta trafi ok. 740 tys. zł.

REKLAMA

Na co miasto wyda te pieniądze? „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych” to projekt, który został już zrealizowany i kosztował ok. 1,7 mln zł. Unijna dotacja – wynosząca ok. 500 tys. zł – to refundacja kosztów poniesionych przez samorząd.

Chełmża kupiła i zamontowała na 101 znajdujących się na terenie miasta budynkach jednorodzinnych instalacje do produkcji prądu i ciepła: 87 zestawów paneli fotowoltaicznych i 14 instalacji solarnych. Bezpośrednimi beneficjentami tego projektu byli mieszkańcy tych budynków, co więcej – prąd i ciepło wyprodukowane w tych instalacjach będą przeznaczane na ich potrzeby.

– Większość uczestników tego projektu pozytywnie ocenia ten projekt – mówi Zdzisław Stasik, naczelnik wydziału gospodarki miejskiej chełmżyńskiego magistratu. – Te instalacje spełniły swoją rolę. Czy będą kolejne takie projekty? W tej chwili trudno jeszcze powiedzieć.

– Głównym celem projektu jest upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz popularyzowanie wśród mieszkańców postaw proekologicznych – pisze Urząd Miasta Chełmży w części opisowej projektu.

Rezultatem projektu ma być zwiększenie wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na potrzeby gospodarstw domowych oraz ograniczenie zapotrzebowania na konwencjonalne nośniki energii. A to natomiast ma się przełożyć na zmniejszenie niskiej emisji w mieście.

Z kolei drugi projekt polegający na remoncie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży został oszacowany na nieco ponad 467 tys. zł. W tym przypadku dofinansowanie europejskie ma wynieść blisko 240 tys. zł.

Neogotycki budynek przy ul. gen. Hallera 2 zaprojektowany przez Reinharda Uebricka został oddany do użytku w 1900 r. Obecnie obiekt jest siedzibą władz miejskich Chełmży. Prace się mają zacząć od tzw. Małego Ratusza. Ruszą jeszcze w tym roku. Co obejmie całe przedsięwzięcie?

– Planowana inwestycja dotyczyć będzie kompleksowej renowacji elewacji zewnętrznych Ratusza Dużego i Małego – informuje chełmżyński magistrat. – Zaplanowano m.in. wymianę orynnowania wraz z renowacją pokrycia blaszanego kopuły, remont kominów, wymianę pokrycia papowego, ujednolicenie krat w oknach, wymianę oprawy oświetleniowej, odnowienie tynków ścian zewnętrznych i remont instalacji odgromowej. Betonowa opaska wokół budynku zastąpiona zostanie żwirową.

W planach jest też: wymiana obróbek blacharskich i naprawa obudów lukarn, wykonanie nowych schodów wejść do budynku i odtworzenie bram według wzorców historycznych.

Prace będą polegać też na: usunięciu zniszczonych cegieł, rekonstrukcji i uzupełnieniu ubytków cegieł i zapraw na fugach, naprawie pęknięć i odspojeń, oczyszczeniu i odsoleniu wątku ceglanego oraz usunięciu wcześniejszych napraw i wtórnych zapraw.

Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu. Miłośnik architektury modernistycznej, piewca Rubinkowa.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *