Kolejne pieniądze dla Chełmży! Zobaczcie, na co wyda je urząd miasta

Box2 Chełmża Wiadomości
Pod umowami podpisali się marszałek Piotr Całbecki i burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Remont elewacji Ratusza Miejskiego i montaż paneli fotowoltaicznych i instalacji solarnych na 101 budynkach jednorodzinnych – to kolejne projekty z unijną dotacją, które będą realizowane w Chełmży.

Do Chełmży powędrują kolejne pieniądze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Miastu udało się przeforsować w kolejnym rozdaniu dwa projekty. Dzięki temu do miasta trafi ok. 740 tys. zł.

REKLAMA

Na co miasto wyda te pieniądze? „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych” to projekt, który został już zrealizowany i kosztował ok. 1,7 mln zł. Unijna dotacja – wynosząca ok. 500 tys. zł – to refundacja kosztów poniesionych przez samorząd.

Chełmża kupiła i zamontowała na 101 znajdujących się na terenie miasta budynkach jednorodzinnych instalacje do produkcji prądu i ciepła: 87 zestawów paneli fotowoltaicznych i 14 instalacji solarnych. Bezpośrednimi beneficjentami tego projektu byli mieszkańcy tych budynków, co więcej – prąd i ciepło wyprodukowane w tych instalacjach będą przeznaczane na ich potrzeby.

– Większość uczestników tego projektu pozytywnie ocenia ten projekt – mówi Zdzisław Stasik, naczelnik wydziału gospodarki miejskiej chełmżyńskiego magistratu. – Te instalacje spełniły swoją rolę. Czy będą kolejne takie projekty? W tej chwili trudno jeszcze powiedzieć.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz popularyzowanie wśród mieszkańców postaw proekologicznych – pisze Urząd Miasta Chełmży w części opisowej projektu. Rezultatem projektu ma być zwiększenie wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na potrzeby gospodarstw domowych oraz ograniczenie zapotrzebowania na konwencjonalne nośniki energii. A to natomiast ma się przełożyć na zmniejszenie niskiej emisji w mieście.

Z kolei drugi projekt polegający na remoncie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży został oszacowany na nieco ponad 467 tys. zł. W tym przypadku dofinansowanie europejskie ma wynieść blisko 240 tys. zł.

Neogotycki budynek przy ul. gen. Hallera 2 zaprojektowany przez Reinharda Uebricka został oddany do użytku w 1900 r. Obecnie obiekt jest siedzibą władz miejskich Chełmży. Prace się mają zacząć od tzw. Małego Ratusza. Ruszą jeszcze w tym roku. Co obejmie całe przedsięwzięcie?

Planowana inwestycja dotyczyć będzie kompleksowej renowacji elewacji zewnętrznych Ratusza Dużego i Małego – informuje chełmżyński magistrat. – Zaplanowano m.in. wymianę orynnowania wraz z renowacją pokrycia blaszanego kopuły, remont kominów, wymianę pokrycia papowego, ujednolicenie krat w oknach, wymianę oprawy oświetleniowej, odnowienie tynków ścian zewnętrznych i remont instalacji odgromowej. Betonowa opaska wokół budynku zastąpiona zostanie żwirową.

W planach jest też: wymiana obróbek blacharskich i naprawa obudów lukarn, wykonanie nowych schodów wejść do budynku i odtworzenie bram według wzorców historycznych. Prace będą polegać też na: usunięciu zniszczonych cegieł, rekonstrukcji i uzupełnieniu ubytków cegieł i zapraw na fugach, naprawie pęknięć i odspojeń, oczyszczeniu i odsoleniu wątku ceglanego oraz usunięciu wcześniejszych napraw i wtórnych zapraw.

Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu. Miłośnik architektury modernistycznej, piewca Rubinkowa.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *