Kolejne laptopy trafiły do uczniów z gminy Wielka Nieszawka

Box2 Wielka Nieszawka
fot. nadesłane

Gmina Wielka Nieszawka pozyskała 55 tys. zł na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus”. W puli środków rządowego projektu będącego częścią programu „Polska Cyfrowa” przygotowano łącznie ponad 182 mln zł. Nie jest to pierwszy raz, kiedy gminie udało się pozyskać fundusze na zakup sprzętu komputerowego. 

W maju gmina Wielka Nieszawka wzięła udział w projekcie „Zdalna Szkoła”, dzięki któremu udało się zakupić łącznie 30 laptopów za kwotę 60 tys. zł. Trafiły one do uczniów szkół podstawowych w Cierpicach i Małej Nieszawce, co pozwoliło uczniom na dostęp do lekcji on-line oraz materiałów niezbędnych w obowiązkowym zdalnym nauczaniu.

REKLAMA

„Zdalna Szkoła Plus”, jako bezpośrednia kontynuacja „Zdalnej Szkoły”, również ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym, zwłaszcza wśród rodzin wielodzietnych. Samorządy mogły zabiegać o środki w przedziale od 35 do 165 tys. zł, które zostały przyznane w zależności od liczby rodzin zamieszkujących na terenie danej gminy.

– Program „Zdalna Szkoła Plus” uwzględnia ilość rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Otrzymaliśmy 55 tys. zł alokacji. W naszym przypadku było to o 5 tys. zł mniej niż w tamtym rozdaniu, ale i tak udało nam się za tę kwotę zakupić 27 laptopów Dell Inspiron 3584 oraz myszki komputerowe – mówi Ewa Kucharska, kierownik Referatu Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka. – Tak jak poprzednio, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów, laptopy zostaną przekazane do szkół, a następnie będą rozdysponowane między uczniami, i tym razem również najbardziej potrzebującymi nauczycielami, na zasadzie umowy użyczenia. Parametry techniczne zakupionego sprzętu są zgodne z rekomendowanymi wymaganiami dla sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym, opracowanymi przez zespół ekspertów przy Centrum Projektów „Polska Cyfrowa”. 

Do Szkoły Podstawowej w Cierpicach trafi 15 nowych laptopów. Pozostałe 12 sztuk zasili zasoby placówki w Małej Nieszawce. Otrzymane środki pokryły 100 proc. kosztów.

– Byliśmy w stanie zrealizować zapotrzebowanie na najwyższym poziomie. Dostaliśmy od dyrektorów szkół informacje o ilości potrzebnego sprzętu w formie widełek „od-do” i udało nam się spełnić te najwyższe oczekiwania – dodaje Ewa Kucharska.

Dzięki sprzętowi uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zyskają lepsze warunki i większe możliwości w zakresie zdalnej nauki. Jest to o tyle ważne, że nauczanie na odległość jest obecnie obowiązkowe, dlatego ograniczenia sprzętowe i wykluczenie cyfrowe mogą spowodować trudne do nadrobienia zaległości. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys. rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci, w trudnej sytuacji materialnej. To właśnie im dedykowana była poprzednia edycja „Zdalnej Szkoły”, ciesząca się dużą popularnością ze strony samorządów, ale i samych rodziców uczniów. Problemu nie da się jednak rozwiązać jednym projektem, dlatego potrzebna była „Zdalna Szkoła Plus”. Po zakończeniu nauczania na odległość laptopy zasilą szkolne wyposażenie.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *